VO-magazine

VO-magazine informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen en achtergronden in het voortgezet onderwijs. Het magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

OnderWijsTijd

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met onderwijs, met welzijn of met eender welk zorgverbredingproject.

Orthopedagogiek

Het tijdschrift biedt verdiepende inhoud met artikelen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk.

Sozio

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociaal domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen.

Examens

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

Vakblad beter begeleiden

Beter Begeleiden is het vakblad voor begeleiders in het onderwijs. Met het magazine blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in jouw vak en het onderwijs. Beter Begeleiden informeert je over resultaten uit (onderwijs)onderzoek, beschrijft good practices en bevat interviews, tools en recensies.

SLO Context

Het  magazine SLO Context verschijnt in twee versies. Eén voor het primair onderwijs (po) en één voor het voortgezet onderwijs (vo).

TEO

Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) is het huisorgaan van de VECON.

Narthex

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing.

IPON Magazine

Bent u werkzaam binnen het onderwijs? Neem dan een abonnement op IPON Magazine (het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT) en ontvang 5 nummers per jaar.

Les

Les is hét vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische verdieping.

De VBS

Hét magazine waarin eigentijds onderwijs en eigenzinnige scholen centraal staan. De VBS verschijnt twee keer per jaar en als lid krijg je het gratis toegestuurd.

Kunstzone

Kunstzone verschijnt 6 keer per jaar. Elke editie heeft een actueel en relevant thema en daarnaast losse artikelen, rubrieken, beeldreportages en columns.

BiOND Magazine

In BiOND Magazine lees je artikelen over studieloopbaan, persoonlijke begeleiding en coaching, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen.