VO-magazine

Informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen en achtergronden in het voortgezet onderwijs. VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad.

Onderwijstypen