VO-magazine

Informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen en achtergronden in het voortgezet onderwijs. VO-magazine wordt gratis verstuurd naar de besturen en scholen die lid zijn van de VO-raad. Het magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

VO-magazine en VO-actueel zijn uitgaven van de VO-raad. De VO-raad is een vereniging van scholen die vrijwel alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. De VO-raad behartigt de belangen van het onderwijs bij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

abonneren
Onderwijstypes