VO-magazine

VO-magazine informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen en achtergronden in het voortgezet onderwijs. Het magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Kinderopvang totaal

Krijg nu toegang tot de volledige website en het magazine van Kinderopvangtotaal.nl. Zowel voor pedagogisch medewerkers als voor managers binnen de kinderopvang is een abonnement onmisbaar.

BBMP

Hét tijdschrift voor bestuurders, beleidsmakers, managers en pedagogen in de kinderopvang. BBMP richt zich op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, de eerste jaren van de basisschool en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Examens

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

MR magazine

MR magazine is een onafhankelijk tijdschrift dat u actuele en praktische informatie biedt en een heldere toelichting geeft op uw taken en bevoegdheden. Het houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

DRS Magazine

DRS Magazine verschijnt negen keer per jaar. Het magazine wil een ieder op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in onderwijsland en handreikingen voor bezinning te bieden.

SLO Context

Het  magazine SLO Context verschijnt in twee versies. Eén voor het primair onderwijs (po) en één voor het voortgezet onderwijs (vo).

TEO

Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) is het huisorgaan van de VECON.

Narthex

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing.

IPON Magazine

Bent u werkzaam binnen het onderwijs? Neem dan een abonnement op IPON Magazine (het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT) en ontvang 5 nummers per jaar.

De VBS

Hét magazine waarin eigentijds onderwijs en eigenzinnige scholen centraal staan. De VBS verschijnt twee keer per jaar en als lid krijg je het gratis toegestuurd.

Leidend NL

Leidend NL is een vakblad voor schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Het is het officiële magazine van CNV Schoolleiders en verschijnt zes keer […]

Medezeggenschap in de Praktijk

Het tijdschrift Medezeggenschap in de Praktijk is bedoeld voor alle betrokkenen bij Medezeggenschapsraden. Naast uitspraken over Medezeggenschap vindt u hier praktijkgericht informatie die u helpen om […]

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het Tijdschrift wordt digitaal uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde […]

OO Magazine

OO Magazine is al tien jaar een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor & door managers en ondersteuners in het onderwijs. Het blad voorziet onderwijsprofessionals […]

Pedagogiek

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te […]

Regelingen Onderwijs

Het tijdschrift Regelingen Onderwijs verschijnt 11x per jaar en informeert u over alle wet- en regelgeving in het onderwijs