MR magazine

MR magazine is een onafhankelijk tijdschrift dat u actuele en praktische informatie biedt en een heldere toelichting geeft op uw taken en bevoegdheden. Het houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Als lid van de (g)mr wilt u graag goed beslagen ten ijs komen. Actuele informatie is onontbeerlijk als u wilt meepraten over de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school of groep van scholen. U denkt als lid van de (g)mr immers mee over het beleid en moet instemmen en adviseren over belangrijke besluiten van de schooldirecteur of het bestuur van de schoolorganisatie.

MR magazine¬†houdt u op de hoogte over de Wet medezeggenschap op scholen en de laatste jurisprudentie, maar ook over samenwerken, overleggen, vergaderen, communicatie met de achterban, het contact met de bestuurder en de raad van toezicht en ontwikkelingen in het funderend onderwijs. In toegankelijke en duidelijke taal, gericht op de brede doelgroep van (g)mr-leden, dus zowel op ouders, medewerkers als leerlingen. Daarnaast vertellen (g)mr-leden over hun ervaringen met het medezeggenschapswerk, beantwoordt een jurist vragen van lezers in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ en leest u aansprekende en actuele verhalen in verschillende columns.

abonneren