Privacyverklaring oo.nl

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 1 december  2021. 

Werk je als leraar in het primair of voortgezet onderwijs en ben je op zoek naar een opleiding, dan kun je bij ons platform terecht. Op onze website https://www.oo.nl/ kunnen opleidingsaanbieders namelijk hun opleidingen aanbieden, en jij hebt vervolgens de keuze uit verschillende soorten opleidingen. OnderwijsPlatformen B.V., handelend onder de naam oo.nl, verwerkt diverse persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening die wordt aangeboden. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact 

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Bedrijfsnaam/ naam werkgever
 • Naam 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Opleidingsniveau
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht (jouw vraag)

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact, en voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Dienstverlening ten aanzien van opleidingsaanbieders

Op onze website kunnen opleidingsaanbieders hun opleidingen publiceren. Opleidingsaanbieders kunnen bij ons een account aanmaken en ontvangen van oo.nl een bericht welke leraren geïnteresseerd zijn in de opleiding. Ook kun je zien welke leraren wij naar jouw opleidingsinstantie hebben doorverwezen. Wij hebben de gegevens nodig om de dienstverlening aan jou aan te kunnen bieden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens
 • Eventuele overige informatie die je met ons deelt 

Wij bewaren deze gegevens zo lang de door jou aangeboden opleidingen op ons platform worden gepubliceerd, of gedurende de overeengekomen contractduur. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).  

Dienstverlening ten aanzien van onderwijsprofessionals Ben je op zoek naar een geschikte opleiding, dan kun je bij oo.nl terecht. Via ons platform worden allerlei opleidingen aangeboden. Je kunt aangeven in welke opleiding je geïnteresseerd bent, en wij brengen jou in contact met de opleidingsinstantie. Ook heb je de mogelijkheid om een account aan te maken. Binnen dat account kun je bijvoorbeeld aangeven dat je geïnteresseerd bent in bepaalde opleidingen, maar je kunt ook aangeven dat je bepaalde berichten van oo.nl wenst te ontvangen. Wij hebben de gegevens nodig om onze dienstverlening aan jou aan te kunnen bieden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • School / naam van de werkgever
 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Opleidingsniveau 
 • Eventuele overige informatie die je ons meedeelt 

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening, of niet meer hebt ingelogd binnen jouw account. 

Commerciële berichten 

Je hebt de mogelijkheid om een enquête in te vullen over onze dienstverlening, of een review achter te laten op onze website. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast kun je je op onze website aanmelden voor de nieuwsbrief van oo.nl. Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief met daarin een overzicht van opleidingen die via oo.nl worden aangeboden. Verder kunnen wij op basis van jouw profiel gepersonaliseerde berichten versturen mocht je dat willen. Op die manier vind je wellicht een opleiding die echt bij je past.   

In het kader van het versturen van commerciële berichten verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Inhoud van de enquête/ review

We bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar nadat je de enquête hebt ingevuld of de review hebt achtergelaten, of tot het moment dat je je toestemming hebt ingetrokken.

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van ons toestemmingsformulier te voorkomen. Door aan te geven dat je geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • het IP-adres van degene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google.

Werken bij oo.nl

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

oo.nl deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben; 
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Opleidingsinstanties en -aanbieders
 • IT-leveranciers
 • Cookiedienstverleners 
 • Betalingsdienstverleners 
 • Marketingbedrijven
 • Partners en externe consultants

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van oo.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies 

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies: 

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. 
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. 
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners). 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. Via de cookiebanner vind je per cookie een uitgebreidere uitleg over wat het cookie doet.  

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@oo.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@oo.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Onderwijs Platformen bv / oo.nl
Postbus 85098
3508 AB Utrecht
E-mailadres: privacy@oo.nl
Telefoon:        030-2102386