Of je nu in het ko, po of vo werkt, ondersteunt of leidinggeeft: het bijhouden van je didactische, pedagogische, leidinggevende en/of sociale vaardigheden zijn belangrijk voor kwalitatief goed onderwijs. De Stichting Beroepskwaliteit Leraren heeft zeven onderwijscompetenties geformuleerd die zijn opgenomen in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te ontwikkelen.

De 7 onderwijscompetenties zijn:

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch competent
  3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
  4. Organisatorisch competent
  5. Competent in samenwerken met collega’s
  6. Competent in samenwerken met de omgeving
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling

In het artikel De 7 onderwijscompetenties diepen we ze verder uit.

LOB doe je met zijn allen

In 2017 presenteerde de minister van Onderwijs de Kwaliteitsagenda LOB voor het vo. Het doel? Scholen helpen om loopbaanbegeleiding aan leerlingen stevig op de kaart te zetten. Van decaan tot mentor en vakdocent, iedereen doet mee.

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?

LOB doe je met zijn allen

In 2017 presenteerde de minister van Onderwijs de Kwaliteitsagenda LOB voor het vo. Het doel? Scholen helpen om loopbaanbegeleiding aan leerlingen stevig op de kaart te zetten. Van decaan tot mentor en vakdocent, iedereen doet mee.

Vergaderingen zijn vaak een bron van ergernis, verveling en verspilling. Terwijl vergaderen inspirerend en effectief kan zijn. Waar zit het goud in je vergaderingen? Hoe haal […]