Cedin


Cedin is dé organisatie voor iedereen die de kwaliteit van zijn onderwijs duurzaam wil versterken. Dagelijks trainen, coachen en adviseren wij onderwijsprofessionals in heel Nederland. Dat doen we altijd praktijkgericht, zodat je er morgen mee verder kunt.

Daarnaast biedt Cedin jeugdhulp, leerlingenzorg en dyslexiezorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met milde tot complexe problemen. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Cedin
  • Lavendelheide 21
  • 9202 PD Drachten

Het aanbod van deze aanbieder

Focus op zelfsturing

Hoe je als kind je gedrag stuurt, wordt zelfsturing genoemd. Deze zelfsturing van kinderen is te observeren en ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling hiervan.

  • 15 apr. 2024
  • € 425

Bijzondere leerlingen in je groep

Als leerkracht krijg je steeds vaker te maken met leerlingen met (kenmerken van) een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD) of oppositioneel-opstandig/regeldoorbrekend (ODD/CD) gedrag. Het helpt je wanneer je kennis hebt van mogelijk probleemgedrag en dat je weet hoe je het beste op deze problemen kunt reageren.