Vijf Odes

Een ode aan de liefde is makkelijk, aan de vriendschap ook en aan de vrede is ook niet moeilijk. Dat is laaghangend fruit. Maar een ode aan het conflict? Aan twijfel? Aan afhankelijkheid? Dat is lastiger. En toch verdienen alle onderwerpen in dit boek een eigen lofzang. Misschien moeten we er wat dieper voor wroeten en de aarde waaronder ze bedolven zijn er ook nog een beetje afborstelen, maar ze zijn het allemaal waard om eens met nieuwe ogen naar te kijken.

 • Nul18
 • ISBN: 9789083072012
 • € 19,95

Een pedagogisch kompas

Het onderwijs is een dynamische wereld, waar elke dag allerlei krachten over elkaar heen buitelen. Dat is er voor velen de enorme aantrekkingskracht van en tegelijkertijd verplicht het ons ook goed met elkaar na te denken over de koers die we daarin steeds willen kiezen. Daarom is het goed daar af en toe een pedagogisch kompas voor bij de hand te hebben… Steven Pont komt oorspronkelijk uit het onderwijs, maar werd later ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en mediator. Ook richtte hij het platform Nul18 op, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van iedereen tussen nul en achttien jaar. Verder is hij auteur van verschillende boeken over psychologische onderwerpen, columnist voor onder andere het AD en Ouders van Nu en ook treedt hij geregeld in de media op rond onderwerpen die te maken hebben met kind, gezin en onderwijs.

 • Nul18
 • ISBN: 9789083072050
 • € 19,95

Er zit systeem in…!

In het boek wordt een model uitgewerkt dat ruimte biedt aan de belangrijkste systeemtheoretische principes. Het wordt door bijvoorbeeld (jeugd)hulpverleners, kinderartsen en mediators gelezen als een eerste basis om zich het systeemtheoretisch denken eigen te maken. Een bijhorende cursus hoor overigens tot de mogelijkheden.

 • Nul18
 • ISBN: 9990002005022
 • € 27,50

Mensenkinderen!

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. Hij schrijft columns voor Het Parool en het ad en heeft vaste bijdragen in de bladen mama, Wij Jonge Ouders, ook en Ouders & coo. Ook schrijft hij voor het vakblad van de Kinderopvang. Hij wordt verder regelmatig door verschillende media benaderd om zijn kijk op de ontwikkeling van kinderen te geven.

 • Nul18
 • ISBN: 9789035140219
 • € 19,50

Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding

Het eerste deel van dit boek bundelt enkele van deze kaders, zoals het model van geïntegreerde leerlingenbegeleiding, het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, de preventiepiramide, UDL, herstelgericht en oplossingsgericht werken en verbindend communiceren.

Sprekende harten, strijdende zwaarden

Sprekende harten, strijdende zwaarden is een praktijkgids om ons de taal van moeilijk gedrag eigen te maken en een pedagogische (r)evolutie in onze onderwijs-, opvoedings-, hulpverlenings- en opleidingscontexten te verwezenlijken.

Regisseer je klas (herwerkte uitgave)

Voor dit boek vertaalden de auteurs theoretische inzichten over klasmanagement in concreet oefenmateriaal. Elke oefening vertrekt vanuit authentieke situaties uit het secundair onderwijs en wil de leerkracht stimuleren om individueel of in groep over het eigen klasmanagement na te denken. De oefeningen zijn telkens voorzien van een korte theoretische duiding en sluiten af met suggesties van de auteurs.

Scholen die naar de sterren reiken

Dit boek wil katholieke scholen en leraren inspireren en aanmoedigen om tegen de stroom op te roeien. Bezielende scholen, leraren en leerlingen laten hun stem horen. Zij reiken niet naar winst, zij reiken naar de sterren.

Filowijzer

Filowijzer biedt (toekomstige) filosofieleraren de nodige handvatten, uitgewerkte voorbeelden en inspiratie om het filosofisch denken bij leerlingen te stimuleren. Ieder hoofdstuk behandelt één typisch filosofische leeractiviteit, zoals begrippen definiëren, classificaties maken, gedachte-experimenten uitvoeren, paradoxen oplossen, morele dilemma’s bespreken enzovoort.

Dit is autisme – e-book

Gedrag van iemand met autisme is lang niet altijd te begrijpen. In dit boek wordt heel toegankelijk uitgelegd wat de oorzaak van dit gedrag is. Direct daaraan gekoppeld is beschreven hoe je ermee kunt omgaan. De kleurrijke afbeeldingen verhelderen de reis van informatie door het brein en de acht storingen die bij autisme de informatieverwerking belemmeren. Met dit boek heb je niet alleen inzicht in de oorzaak, maar ook een totaalaanpak in handen. De kracht van dit boek is de wisselwerking tussen twee autisme-experts. De praktische kennis van Geef me de 5 grondlegger Colette de Bruin en de wetenschappelijke kennis van neurobiologisch gedragswetenschapper dr. Fabiënne Naber. 'Dit is autisme' is, naast ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’, het derde boek in de Geef me de 5-reeks. Dit boek is ook verkrijgbaar als gedrukt boek en als luisterboek.

Spelenderwijs bewegen voor 0-4 jaar

Dit boek bevat: Vijftien kant en klare beweegprogramma’s, ieder goed voor een half uur beweegplezier. Alle beweegprogramma’s hebben een thema,  bijvoorbeeld circus, dieren, ballen en ook […]

Auti-communicatie

Loop je er met regelmaat tegenaan dat iemand met autisme je niet begrijpt of niet luistert, en leidt dat tot een hoop strijd? Dan is dit jouw boek! Je leert Auti-communicatietechnieken die je altijd kunt toepassen en leert hoe je communicatieproblemen kunt oplossen. Het resultaat? Meer onderling begrip en positief contact. Auti-communicatie is een essentieel onderdeel van de methodiek Geef me de 5 en onmisbaar in een effectieve communicatie met mensen met autisme.

Handboek Coach

Dit boek geeft je een praktische visie op de grondhouding van de coach. Het helpt je aan de belangrijkste inzichten om systemisch en contextueel te werken. Je ontdekt hoe je het beste constructief communiceert en hoe je een keuze maakt uit verschillende interventies.

De aanpak bij autisme

Voor iedereen die de Geef me de 5-methodiek kent en ermee werkt, is dit boek een handig naslagwerk. Alle technieken en methoden die onderdeel zijn van de Geef me de 5-aanpak zijn er beknopt in beschreven. Voor elk gedrag dat kan optreden bij autisme vind je in het kort de mogelijke oorzaak en aanpak.

Kairos in de klas

In dit boek is de rijke pedagogische literatuur praktisch bruikbaar en inzetbaar gemaakt voor leraren (in opleiding), zodat zij beter toegerust voor de klas staan. Door […]

 • ISBN: 9789090367804
 • € 29.95

Dit is autisme

In dit boek is helder uitgelegd hoe acht storingen in het brein bij autisme de informatieverwerking kunnen belemmeren. Het geeft naast inzicht in de oorzaak van gedrag ook handvatten voor een praktische aanpak. 

Psycho-educatie dit is autisme

Wil je iemand uitleggen wat autisme is? Met dit boek kun je laten zien wat er gebeurt in het brein en wat daarvan de gevolgen zijn. Hiermee vergroot je het begrip en respect. Het is handig als je eerst het boek 'Dit is autisme' hebt gelezen.

Het mens achter de labels

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in dit boek. Want wie alleen maar het psychiatrisch handboek de DSM erop naslaat, weet daarna alles van de symptomen maar nog maar weinig van de mensen erachter.

Geef me de 5

Geef me de 5 is een must-have als je een praktisch en laagdrempelig boek over autisme wilt lezen. Het legt de basisprincipes uit om duidelijkheid te scheppen voor mensen met autisme, aan de hand van de Geef me de 5-methodiek. Of je nu ouder bent of professional in het onderwijs of de zorg; dit boek geeft je handvatten HOE je iemand met autisme kunt ondersteunen in de dagelijkse dingen. Met deze tips kun je een enorm groot verschil maken.

De waarde van opvoeden

Dit boek biedt een filosofische ruggensteun en bovenal ook een praktische leidraad voor elke leerkracht, elke schooljuf, elke meester, en ook voor elke vader en elke moeder die jongeren op weg wil helpen naar een zelfstandig bestaan.