248media uitgeverij


248media is een toonaangevende uitgeverij van publicaties op het gebied van het welzijn van kinderen. Het is ons streven uiteenlopende onderwerpen steeds vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen. Voorop staat hierbij dat een ieder kennis mag nemen van verschillende visies en hierin eigen keuzes kan maken.

Stel deze aanbieder een vraag

  • 248media uitgeverij
  • Rentmeester 3
  • 8332 GR Steenwijk

Het aanbod van deze aanbieder

Ruziemaken, een hele kunst

Het boek is alleen nog te verkrijgen bij de auteur Inge-Marit Wielinga. zie ruziemakeneenhelekunst.nl of stuur een e-mail naar ingemaritwielinga@gmail.com ** Dit boek is bedoeld om […]