alle thema’s

Zoek via thema's en onderwerpen naar opleidingen en boeken

Afstandsleren en digitalisering Investeren in toekomstbestendig en -gericht onderwijs Bedrijfsvoering en facilitair Onderwijs ondersteunend personeel; de spil op elke school Gezondheid en veiligheid Creëer een gezond en (sociaal) veilig schoolklimaat voor leerling én werknemer Leer- en ontwikkelingsstoornissen Leerkrachtvaardigheden Uitblinken in je vakgebied en nieuwe kennis opdoen Leerlingen Zo sta jij als leraar/docent sterk(er) voor de klas Leiderschapspraktijken schoolleiders VO Maak kennis met de vernieuwde beroepsstandaard, juist nu! Lessen en leermiddelen Een goede voorbereiding maakt een goede les Loopbaan en CAO Investeren in jouw toekomst, wat kun je doen en wat kost het? Onderwijsvormen De vele smaken in het onderwijs, op welke richt jij je pijlen? Ontwikkeling Van kind naar volwassene, van beginner naar expert Ouders en opvoeders Goed voorbereid in gesprek dankzij deze handreikingen Passend en speciaal onderwijs Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en maatwerk, zo pak jij dat aan! Professionaliseringsthema's bestuurders VO Welke kwaliteiten hebben onderwijsbestuurders nodig? Schoolleiding en -organisatie De kwaliteit van de school start met een visie en goede organisatie Taken en rollen Welke rol wil jij spelen in het onderwijs op jouw school? Team en leiderschap Maak je samen sterk, zowel in als rondom het klaslokaal. Toetsen en evalueren Welke vormen zijn er en hoe zet jij ze in? Vakinhoudelijk Werkplezier en zelfreflectie We willen minder druk en meer plezier op de werkvloer, maar hoe doe je dat?