De beroepsstandaard beschrijft het fundament van het vak van schoolleider. Dit vak is meer dan ooit in beweging. Het is belangrijk om samen met iedereen in en om het onderwijs een gezamenlijke taal te hebben, om de maatschappelijke opdracht van goed onderwijs voor alle leerlingen te blijven vervullen.

Bij leiderschapspraktijken gaat het om wat je als schoolleider doet: je handelingen en je gedrag dat door anderen wordt gezien en ervaren. Je kunt per leiderschapspraktijk nagaan wat er nodig is vanuit je eigen rol en positie in de school, afhankelijk van de context en ontwikkeldoelen van de school.

Ben je ambitieus en werk je als docent in het voortgezet onderwijs? Met de éénjarige opleiding Middenmanagement VO van Penta Nova geef je vorm aan je visie op onderwijsmanagement, doe je managementvaardigheden op en leer je organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren

Michael Fullan en Clif St. Germain schreven samen ‘Passie en kracht in schoolontwikkeling’. Dit boek geeft een praktische uitwerking aan Fullan’s wereldwijd toegepaste principes voor effectieve onderwijsverbetering.

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?