Martie Slooter Academie


Het is mijn missie om complexe zaken eenvoudig te maken en terug te brengen naar de kern, naar herkenbare actoren. Kennis, vaardigheden, de denkbeelden daarbij en de onderliggende overtuigingen helpen ons bij het vinden van de oplossingen om het onderwijs te verbeteren. Het is belangrijk om te weten waarom een schoolorganisatie doet wat zij doet, wat haar bestaansrecht is, wat er vervolgens gedaan moet worden om de visie te realiseren. Kortom zorgen voor balans van mens, middelen, vraag en aanbod.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Martie Slooter Academie
  • Naarderstraat 201
  • 1272 NJ Huizen

Het aanbod van deze aanbieder

Beeldcoach verdieping – Nieuw!

In deze training gaan we werken aan het verfijnen van jouw observatiemogelijkheden van lerarengedrag: we betrekken namelijk het leerlingengedrag bij de observatie.

  • € 1150

Hoe voorkomt u een burn-out?

In de training leert u wat de kenmerken van een burn-out precies zijn. We gaan in op het verschil tussen burn-out en overspannenheid en depressie.

  • € 750