Als schoolleider stimuleer je een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en vervul je daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren. Hierbij horen de volgende aspecten:

  1. Bevorderen van een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen en gedeelde opvattingen over goed onderwijs
  2. Bevorderen dat leraren kritisch reflecteren op het eigen handelen en doelen formuleren voor hun professionele ontwikkeling (in relatie tot schooldoelen)
  3. Bevorderen van het stellen van vragen en de bereidheid om feedback te geven en ontvangen.
  4. Stimuleren en ondersteunen van medewerkers om zich te ontwikkelen in hun dagelijks functioneren, hun professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  5. Zicht hebben op, versterken en benutten van kwaliteiten van medewerkers (erkende ongelijkheid).

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Onderwijsvormen, er valt heel wat te kiezen

Als het gaat om het onderwijs in Nederland valt er heel wat te kiezen. We kennen het traditionele klassikale openbare onderwijs, onderwijs dat uitgaat van een godsdienst of levensovertuiging en vernieuwend onderwijs zoals Montessori, Jennaplan of Dalton. Die laatste vorm wordt inmiddels traditioneel vernieuwingsonderwijs genoemd, aangezien er actueler vernieuwingsonderwijs aan het aanbod is toegevoegd, zoals […]