Alle scholen zijn door DUO en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verplicht examens af te nemen met examensoftware Facet. Het biedt nieuwe mogelijkheden zoals online examineren en afname op verschillende besturingssystemen. In de periode vanaf 2011 tot nu is het systeem geëvolueerd van computer examens systeem (CES) tot een ICT-voorziening die de papieren én digitale toets- en examenprocessen van het CvTE ondersteunt. Facet zal uiteraard worden doorontwikkeld om nieuwe mogelijkheden te blijven bieden. In 2021 was het voor de coronamaatregelen beter geweest om enkel digitale examens af te nemen, maar dit behoort nog niet tot de mogelijkheden.

Lees ook het artikel Digitale leerlingvolgsystemen en toetsen 

 

De toekomst van toetsen

Met het digitaal afnemen van examens en toetsen zou het proces efficiënter en makkelijker moeten zijn. Met Digitale Leerlingvolgsystemen (DLVS) kan de ontwikkeling van de leerlingen over een langere periode worden bijgehouden in één overzicht. Maar waar moet je als leraar extra rekening mee houden? Hoe ziet de toekomst van deze digitale systemen eruit? Zorgt […]

Ontdek hoe je formatief evalueren op een juiste en motiverende manier kan inzetten in je lessen. Tijdens de training formatief evalueren in bètavakken leer jij hoe je je leerlingen helpt hun leerdoelen te bereiken.

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?