Schoolleiding en -organisatie

De kwaliteit van de school start met een visie en goede organisatie

Volgens onderzoek van de AVS is op 99 procent van de scholen de MR betrokken bij het Nationaal Plan Onderwijs. Op 90 procent van de scholen heeft de MR inmiddels ook ingestemd met het plan en de besteding van de budgetten. De MR heeft ook informatie- en adviesrecht, dus ook met betrekking tot het NPO. De NPO staat los van het schoolplan. Veel scholen betrekken de MR al in het begin van de totstandkoming daarvan, bijvoorbeeld door ontwerpsessies met personeel, ouders en leerlingen. Zo heb je via de MR inspraak als het gaat om de onderwijsvisie, actieplannen en dus de kwaliteit van de school.

Lees onze gerelateerde onderwerpen en het artikel Inspraak schoolvisie en actieplannen

Verleg je grenzen!

Als docent ben je het grootste gedeelte van het jaar bezig met de lessen, maar daarnaast is het ook belangrijk inspiratie en nieuwe ideeën buiten de

lees verder »

BLOG

meer lezen over dit thema

Geld voor je opleiding, hoe regel ik dat?

Personeelstekort, coronacrisis, hoge werkdruk, geen budget: allerlei redenen waardoor jij als onderwijsprofessionals misschien geen ruimte voelt voor scholing. Toch is dit ontzettend belangrijk voor jouw ontwikkeling

Binnenkort op oo.nl

In deze rubriek lees je steeds het laatste nieuw over de ontwikkeling van ons platform. Na de lancering van oo.nl in februari zijn we druk bezig