VGS


De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs zet zich in voor de bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. We behartigen de belangen van onze leden en adviseren scholen over financiën, personeel, organisatie en juridische kwesties. Ook ontzorgen we met administratieve dienstverlening en bieden we trainingen aan. Een unieke organisatie met leden én klanten.

Missie

De VGS is er voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Ze vertegenwoordigt, verbindt en professionaliseert de aangesloten scholen en is gericht op de continuïteit, de identiteit en de kwaliteit van het christelijk en reformatorisch onderwijs.

Visie

De VGS is hét kennis- en dienstencentrum voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Naast vertegenwoordiging, advisering en het leveren van administratieve diensten ontplooit de VGS activiteiten die dienen tot continuïteit en professionalisering van het christelijk en reformatorisch onderwijs mede in relatie tot de kerken en de ouders.

Stel deze aanbieder een vraag

  • VGS
  • Kastanjelaan 10
  • 2982 CM Ridderkerk

Het aanbod van deze aanbieder

Basiscursus bestuurders en toezichthouders

Het onderwijs is een terrein met specifieke kenmerken en begrippen. Als beginnende bestuurder of toezichthouder zult u dit ongetwijfeld herkennen. Tijdens de vergaderingen komen regelmatig allerlei begrippen voorbij. Daar komt bij dat het onderwijs ook nog eens volop in beweging is. In deze tweedaagse training wordt u toegerust voor deze taak door het aanreiken van basiskennis, vaardigheden en praktische tips.

  • 9 nov. 2023
  • € 415

Effectief vergaderen en vakkundig voorzitten

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en houdt u het doel van de vergadering voor ogen. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.

  • 25 jan. 2024
  • € 885

Ontwikkelen strategie en schrijven strategisch beleidsplan

Een belangrijke taak van een bestuur is het geven van richting. Daarvoor is het ontwikkelen van een beleidsrijke strategie op verschillende terreinen een goed middel. Waar willen we heen met de organisatie, waar koersen we op? Daarmee wordt het strategisch beleid levend en meer dan een formeel en kaal beleidskader. Als het strategisch beleid ontworpen is, kan op basis daarvan een passende voortgang- en verantwoordingsstructuur ontworpen worden. Deze overzichtelijke rapportage is gericht op de praktijk en past binnen het bestuursmodel van de school.