VGS


De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs zet zich in voor de bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. We behartigen de belangen van onze leden en adviseren scholen over financiën, personeel, organisatie en juridische kwesties. Ook ontzorgen we met administratieve dienstverlening en bieden we trainingen aan. Een unieke organisatie met leden én klanten.

Missie

De VGS is er voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Ze vertegenwoordigt, verbindt en professionaliseert de aangesloten scholen en is gericht op de continuïteit, de identiteit en de kwaliteit van het christelijk en reformatorisch onderwijs.

Visie

De VGS is hét kennis- en dienstencentrum voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Naast vertegenwoordiging, advisering en het leveren van administratieve diensten ontplooit de VGS activiteiten die dienen tot continuïteit en professionalisering van het christelijk en reformatorisch onderwijs mede in relatie tot de kerken en de ouders.

Stel deze aanbieder een vraag

  • VGS
  • Kastanjelaan 10
  • 2982 CM Ridderkerk

Het aanbod van deze aanbieder

Effectief vergaderen en vakkundig voorzitten

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.