Het Onderwijsbureau BV


Het onderwijs is één van de belangrijkste steunpilaren van onze samenleving; dit is de plek waar onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen dagelijks gevormd en voorbereid worden om hun plek in te nemen in de samenleving van vandaag en morgen. Het gaat in het onderwijs om meer dan het overbrengen kennis en vaardigheden. Het onderwijs is een bijzonder waardevolle plek, waar je gestimuleerd wordt om te ontdekken wie je bent, wat je talenten zijn en hoe je deze wilt inzetten.

Waardevol onderwijs wordt gebouwd en versterkt  door visiegerichte onderwijsprofessionals, die vanuit een hart voor kinderen leiding durven nemen. Krachtige onderwijsprofessionals, die weten wat hen drijft, inspireert en voldoening geeft en vanuit deze houding kinderen, collega’s en medewerkers inspireren en in beweging zetten om te ontdekken, wie ze zijn en wat ze mogen betekenen in de klas, de werkomgeving en de maatschappij.

Wij zien onderwijsprofessionals, die goed zijn in ‘doen wat van hen verwacht wordt’ en die anders willen, maar niet weten hoe. Wij zien onderwijsorganisaties die zich laten verlammen door omstandigheden (inspectienormen, onderwijsmodellen, financiën, lokale overheid, slecht leiderschap) en dat werkt door tot diep in de klas, in het onderwijs aan en de vorming van onze kinderen.

Het Onderwijsbureau BV laat scholen ontdekken, hoe zij vanuit eigen kracht waarde kunnen toevoegen aan het onderwijs. Wij zetten onderwijsprofessionals in beweging om te handelen vanuit de gemeenschappelijke ‘eigenwijze’ visie op onderwijs en persoonlijk leiderschap.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Het Onderwijsbureau BV
  • De Brand 22
  • 3823 LJ Amersfoort

Het aanbod van deze aanbieder

De leerkracht als coach

Het Onderwijsbureau BV begeleidt teams op inspirerende wijze in het ontwikkelen van de coachende vaardigheden

Feedback geven en ontvangen

Het Onderwijsbureau BV begeleidt teams tijdens deze korte, krachtige training om te groeien naar een teamcultuur, waarin het geven en ontvangen van feedback niet langer meer spannend is. Op een persoonlijke en effectieve manier ga je aan de slag met het geven en ontvangen van feedback.

Krachtig profileren

Hoe zorg je dat leerlingen, ouders en overige betrokkenen jouw verhaal niet alleen kennen maar ook uitdragen? Voor schoolleiders, die met deze vragen aan de slag willen, is er de training ‘Krachtig profileren: de merkbelofte van jouw school’.