Creatieve scholen

Het is tijd voor het einde van onze huidige schooldagen Ken Robinson is een van de meest invloedrijke personen op het gebied van onderwijs. Met Creatieve […]

Dromen, Durven, Doen

‘Oprah heeft Dr. Phil, maar wij hebben Dr. Ben.’ Intermediair De bestseller herzien en met nieuw omslag! Waarom houden we de meeste veranderingen niet vol? Wat […]

De docent als meester van de interactie

Maar begeleiding houdt beduidend meer in dan alleen motiveren. De docent dient ook te kunnen coachen, adviseren en grenzen stellen. De intuïtieve aanpak van de docent blijkt vaak weinig effectief te zijn.

Praktijkboek bovenbouw Bewegen & didactiek

Didactische aanwijzingen geven studenten de mogelijkheid zich verder in bepaalde onderwerpen te verdiepen. Daarnaast worden leerdoelen van elke grondvorm vermeld en worden er voorbeelden gegeven van het werken in hoeken, balspelen, atletiek en bewegen op muziek.

Taal & didactiek : stellen

In dit boek komen diverse aspecten van het stelonderwijs op de basisschool aan de orde. Het boek geeft een analyse van het stelproces en beschrijft de schrijfstrategieën die kinderen hanteren.

Opvoeden in het onderwijs

Opvoeden in het onderwijs diept, aan de hand van concrete situaties uit de praktijk in en rond basisscholen, vragen uit als: Wie is waarvoor verantwoordelijk als het gaat om de vorming van kinderen?; Wat te doen als je als leraar wordt geconfronteerd met afwijkend gedrag van kinderen?; Hoe ga je om met pesten, geweld, sex, drugs of rampen rond de school?

Ontwerpen van onderwijs

Ontwerpen van onderwijs is geschreven om de leerkracht stapsgewijs onderwijs te laten ontwerpen. De leraarkracht kan beginnen met een simpel stappenplan voor eenvoudige activiteiten met kinderen en eindigen met het ontwerpen van complexe arrangementen. Het boek is zo geschreven dat de kinderen de opdrachten zelfstandig en in groepjes kunnen uitvoeren.

Taalontwikkeling van het kind

- Een toegankelijke kennismaking met alle aspecten van taalontwikkeling bij kinderen; - volop aandacht voor actuele onderwerpen als meertaligheid en prenatale ontwikkeling; - laagdrempelig en praktisch ingestoken.

Taal & Didactiek. Spelling

Taal & Didactiek: Spelling behandelt systematisch alle aspecten van het spellingonderwijs op de basisschool en maakt vanuit de theorie een duidelijke koppeling naar de praktijk. Het boek is gebaseerd op de nieuwste inzichten met betrekking tot spellingonderwijs. De vele voorbeelden en casussen maken het boek toegankelijk en praktisch inzetbaar.

Kijk op spel

Kijk op spel is hét basisboek voor iedere leerkracht (in spe) die drama geeft. Het boek begint bij de basis en zoomt in op vragen als: hoe is het vak drama ontstaan en wat is het verschil tussen drama en toneel? Daarnaast is uiteraard volop aandacht voor de uitvoerende en didactische kant van het vak: hoe zet je activiteiten op en hoe begeleid je die? Hoe zorg je ervoor dat een drama-les ook onderwijsinhoudelijk zinvol is. Het boek helpt leerkrachten een vakvisie te ontwikkelen en om spelactiviteiten praktisch te vertalen naar verrijkend onderwijs. De inzichten uit het boek worden steeds gekoppeld aan het actuele basisonderwijs.

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Deze zevende editie van Van leertheorie naar onderwijspraktijk is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten op het vlak van leertheorie en recente ontwikkelingen binnen de onderwijspraktijk. Deze nieuwe inzichten, ontwikkelingen en nieuwe verwijzingen zorgen ervoor dat het boek past bij de hedendaagse visie op onderwijs. Zo is er in deze nieuwe editie ruime aandacht voor digitale leermiddelen en het gebruik van internet als inspiratiebron.

Vakbekwaam onderwijzen 841

Vakbekwaam Onderwijzen gaat over de dagelijkse praktijk in het (speciaal) basisonderwijs. Het boek beschrijft het onderwijsproces van het begin tot het eind en gaat onder meer in op het inrichten van de leeromgeving, het aanbieden van leerstof, de verwerking van opdrachten, klassenmanagement en stimuleren van effectief leer- en sociaal gedrag.