Mentor van Nu

Mentor van nu bevestigt je in wat je al goed doet en helpt je nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Zo kun je optimaal vorm geven aan een leven lang leren en genieten van het groeiproces van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd.

Spelen werkt

Spelend leren is de leukste en meest krachtige manier van leren. Dit boek laat je zien hoe je game-based learning gemakkelijk kunt toepassen. In een complete training, een opleidingsprogramma of in één enkele werkvorm.

Hooggevoelig op school

Hooggevoelige kinderen hebben het soms lastig op school. Dit boek is bedoeld als handreiking aan ouders en leerkrachten, heel praktisch beschreven en met ervaringsverhalen van ouders.

Teksten Regelingen Leerplicht 2019

Deze uitgave actualiseert de vorige versie van 2018. De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403566
 • € 58,34

Basisboek Onderwijsrecht. Editie 2020

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012405997
 • € 40.32

Regelingen Onderwijshuisvesting

Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403887
 • € 50.22

Regelingen Primair Onderwijs 2018

Bent u vakjurist, bestuurder, manager, beleids- of stafmedewerker, student, ouder, geïnteresseerde? Heeft u regelmatig te maken met de regelgeving in sector van het onderwijs voor leerlingen […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401401
 • € € 49,99

Lesson Study

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega’s aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk […]