Instondo


Instituut Onderwijs Ondersteuning (Instondo) biedt actieve ondersteuning aan professionals werkzaam in het onderwijs. Instondo is actief op verschillende terreinen. Binnen het hoger onderwijs met vakblad TH&MA en binnen het primair- en voortgezet onderwijs met vakbladen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders, Onze Jeugd.NU en Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Instondo ontwikkelt ook boeken zoals de TIBtools en de Omgaan met-reeks. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor professionals in het onderwijs. De Omgaan met-reeks is bedoeld voor leerkrachten én ouders en hierin behandelen experts veel voorkomende ‘problemen’ van leerlingen op school.

Daarnaast organiseert Instondo verschillende studiedagen en congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, de landelijke IB-conferentie, het congres ‘Passend Onderwijs in 1 dag’ en het congres ‘Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp’.

Voor het ontwikkelen en verzorgen van scholing voor professionals binnen het onderwijs is de Instondo Academy opgericht.

Al deze uitgaven en activiteiten van Instondo treft u aan op deze site. Vanaf de informatiepagina’s kunt u doorklikken naar de afzonderlijke websites.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina.

Een greep uit onze activiteiten:
> Congres Onderwijs, Ouders, Jeugdhulp (OJ congres)
> Passend Onderwijs Magazine (PO Magazine)
> Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB)
> Onze Jeugd.NU
> Week van de Intern Begeleider (WIB)
> Landelijke IB-conferentie (IB dag)
> Boekenreeksen: TIBtools en Omgaan met-reeks
> TH&MA Hoger Onderwijs (TH&MA)
> Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)

Stel deze aanbieder een vraag

  • Instondo
  • Binnen Kalkhaven 263
  • 3311 JC Dordrecht

Het aanbod van deze aanbieder

TIB

Tijdschrift intern begeleiders

Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Dit tijdschrift fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. Enerzijds wordt ernaar gestreefd artikelen te plaatsen over theorievorming,onderzoek […]

OO Magazine

OO Magazine is al tien jaar een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor & door managers en ondersteuners in het onderwijs. Het blad voorziet onderwijsprofessionals […]