PO Magazine

Passend Onderwijs Magazine
PO Magazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs.

Het tijdschrift draagt op positieve wijze bij aan de doorontwikkeling van passend primair onderwijs in de schoolpraktijk. Het ziet kansen in passend onderwijs, maar realiseert zich goed dat dit op de werkvloer (leerkracht en school) niet altijd makkelijk is. Het slecht oud denken en is wars van beperkingen en belemmeringen.

abonneren
Onderwijstypes