De ontdekking van het Ideeëntoestel

Voor een gemotiveerd team is deze eerste kennismaking met het Ideeëntoestel een feest van ontdekking en ontwikkeling. Je luistert en kijkt niet alleen naar achtergronden over creatief denken en creatieve ontwikkeling maar je doet ook concrete oefeningen en koppelt die aan je eigen onderwijspraktijk. Met elkaar ontdek je wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van creatief denken binnen jouw team en groep. Het Ideeëntoestel is daarvoor een inspirerende, pakkende en tastbare metafoor.

Coaching leerkracht

Bij coaching gaat het om het ontwikkelen van bepaalde leerkrachtvaardigheden. Wij werken in een veilige sfeer aan een concrete verbetering of verandering, op basis van een coachvraag. Wij bieden je inzicht in je opvattingen en overtuigingen en maken je bewust van de factoren die van invloed zijn op je handelen.

Kick adviseert

Wij geven advies in de aanpak van gedragsproblematiek, schoolbreed of individueel. Onderzoek laat zien (Onderwijsraad, 2010) dat het werken aan gedragsproblemen op school begint met sterk onderwijs door een professioneel team. Dit gebeurt in een duidelijk gestructureerde school met heldere regels en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leerkrachten en leerlingen.

Als een kindgesprek niet vanzelfsprekend is

Alle kinderen zijn goed in iets en vinden sommige zaken nog lastig. Met effectieve vragen en goed luisteren kom je erachter wat een kind nodig heeft en hoe je passende stappen richting ontwikkeling kunt maken. We gaan samen aan de slag vanuit de praktische de vraag: ‘Hoe doe je dat?’

Begaafde leerlingen motiveren bij onderpresteren

Soms presteren leerlingen minder goed dan dat je zou verwachten. Er kan dan sprake zijn van onderpresteren. Hoe signaleer je dit? Waar denk je dat jij als leerkracht in kunt investeren? In de relatie of in de ontwikkeling? Tijdens dit webinar ontvang je veel praktische tips en handelingssuggesties om jouw leerling weer te motiveren. 

Uk en puk

Uk en Puk is een uniek programma voor kindercentra. Met activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar in horizontale én verticale groepen. Speels, verrassend en heel natuurlijk stimuleert het de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Begeleidingstraject kansrijke combinatiegroepen

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin ontwikkelde werkwijze die een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen garandeert. Tegelijk vermindert onze werkwijze de werkdruk die leerkrachten in combinatiegroepen vaak ervaren en krijgt men de ‘regie’ weer terug!

21st century skills in de klas

De training wordt volledig afgestemd op de wensen en behoeften van jouw school. Met het model van Kennisnet en SLO als kader kijken we waar bij jou op school kansen liggen om 21e eeuwse vaardigheden op een passende manier in te brengen in het onderwijs of te verstevigingen waar jullie als team al aanzetten gedaan hebben.

Spel van kleuters waardevol verrijken

Jonge kinderen leren het beste door te spelen. Daarom is er in de groepen 1 en 2 alle ruimte voor vrij spel. Vrij spelen betekent niet dat leerkrachten hier geen rol in spelen. Sterker nog, de manier hoe jij omgaat met dit spel is bepalend voor wat kleuters ervan leren. In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.

Moeite met rekenen: passende interventies

In dit webinar staan de verschillende ondersteuningsniveaus centraal. De leerkracht is eerst aan zet om iedere leerling kwalitatief goed rekenonderwijs te bieden, voordat externe deskundigen in beeld komen en er onderzoek wordt gedaan naar dyscalculie. Hoe kun je deze ondersteuningsniveaus op je school inkleuren om te zorgen dat leerlingen ondersteuning op maat krijgen?

Co-teaching

Co-teaching is een vorm van teamleren waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een klas. Dit houdt in dat leerkrachten samen lessen voorbereiden, lessen uitvoeren en hun lessen evalueren. Door deze intensieve samenwerking vindt verdieping van kennis en vaardigheden plaats.

Agile werken in schoolteams

In deze e-learning nemen we een kijkje in de keuken van het Agile werken in schoolteams. We laten instrumenten zien zoals Scrum, Kanban en Retrospectives. De essentie van deze instrumenten is dat je altijd openstaat om aanpassingen te doen in plannen, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Skoalstiper

In het kader van Taalplan Frysk 2030 zijn adviseurs van Cedin skoalstiper (procesbegeleider) op 180 basisscholen in Fryslân, alle scholen voor voortgezet onderwijs en alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.