Opleiding leidinggevenden en beleidsmedewerkers SWV

Sturing geven aan de ontwikkeling van passend onderwijs in een samenwerkingsverband is een vak apart, zelfs als je al veel bestuurlijke ervaring hebt. De verdeling van verantwoordelijkheden binnen de wereld van het onderwijs zit complex in elkaar. Met deze opleiding leer je hoe je het beste sturing kunt geven aan een samenwerkingsverband.

IKC managementtraining

De praktijk van samenwerken in een IKC is vaak weerbarstig. Opvang en Onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren.

Van schoolleider tot IKC-directeur

Steeds meer wordt gekozen voor integrale kindcentra. In 1 bestuurlijke organisatie of in samenwerking tussen de onderwijsorganisatie en de opvangorganisatie. Integraal leiding geven aan beide, of eigenaar zijn van het samenwerkingsproces  vraagt een aanvulling op de aanwezige leiderschapsaspecten

Partnerschap in de driehoek

Doel van de training is een integrale oplossingsgerichte manier van werken te ontwikkelen waarin school en jeugdhulpverlening samen aan de slag gaan om een effectieve werkwijze in de driehoek te ontwikkelen.

Passend Mentoraat

Je ontwikkelt een sterke basis waarin je wordt uitgedaagd jezelf beter te leren kennen met als doel een stevige mentorrol neer te kunnen zetten. 

Excellente leerkracht

Veel scholen voor primair onderwijs werken handelingsgericht. In de praktijk zien we leraren dikwijls worstelen om tegemoet te komen aan de veelheid van ondersteuningsvragen. Met deze training doe je als leraar kennis en vaardigheden op om ondersteuning echt handen en voeten te geven in je klassenpraktijk.

Informatiemiddag Commercie

De Uitgeversgroep presenteert haar leermiddelen (studieboeken en Digiplein) voor het opleiden van studenten voor de B2B-opleidingen van het KD Commercie. Het KD, de exameneisen, de lesmaterialen komen aan bod. Ook wordt ingegaan op het praktisch leren werken met de boeken en de digitale leeromgeving D

Rekensprint Online

Deelname aan deze online training zorgt ervoor dat je een vliegende start kunt maken met Rekensprint Online! Met interactieve instructie en opdrachten zorgen we ervoor dat je alles uit dit rekenremediërings- en oefenplatform kunt halen.

Omgaan met complotdenken

Complottheorieën zijn van alle tijden. Door sociale media komen we deze complottheorieën vaker tegen dan vroeger. Jongeren zijn op zoek naar een eigen identiteit en weten niet altijd waar je ...

Route Auditor 2024

Heb je de opleiding Expert Onderwijskwaliteit afgerond en wil je samen met andere experts je verder specialiseren als auditor? Volg dan deze driedaagse route. Een […]

Wendbaar teamleider

Je ontdekt in dit programma hoe je praktisch en wendbaar omgaat met jouw eigen talent en dat van een ander, gericht op de doelen die jouw team heeft.