Vijf Odes

Een ode aan de liefde is makkelijk, aan de vriendschap ook en aan de vrede is ook niet moeilijk. Dat is laaghangend fruit. Maar een ode aan het conflict? Aan twijfel? Aan afhankelijkheid? Dat is lastiger. En toch verdienen alle onderwerpen in dit boek een eigen lofzang. Misschien moeten we er wat dieper voor wroeten en de aarde waaronder ze bedolven zijn er ook nog een beetje afborstelen, maar ze zijn het allemaal waard om eens met nieuwe ogen naar te kijken.

  • Nul18
  • ISBN: 9789083072012
  • € 19,95

Scholen die naar de sterren reiken

Dit boek wil katholieke scholen en leraren inspireren en aanmoedigen om tegen de stroom op te roeien. Bezielende scholen, leraren en leerlingen laten hun stem horen. Zij reiken niet naar winst, zij reiken naar de sterren.

Dit is autisme – e-book

Gedrag van iemand met autisme is lang niet altijd te begrijpen. In dit boek wordt heel toegankelijk uitgelegd wat de oorzaak van dit gedrag is. Direct daaraan gekoppeld is beschreven hoe je ermee kunt omgaan. De kleurrijke afbeeldingen verhelderen de reis van informatie door het brein en de acht storingen die bij autisme de informatieverwerking belemmeren. Met dit boek heb je niet alleen inzicht in de oorzaak, maar ook een totaalaanpak in handen. De kracht van dit boek is de wisselwerking tussen twee autisme-experts. De praktische kennis van Geef me de 5 grondlegger Colette de Bruin en de wetenschappelijke kennis van neurobiologisch gedragswetenschapper dr. Fabiënne Naber. 'Dit is autisme' is, naast ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’, het derde boek in de Geef me de 5-reeks. Dit boek is ook verkrijgbaar als gedrukt boek en als luisterboek.

Handboek Coach

Dit boek geeft je een praktische visie op de grondhouding van de coach. Het helpt je aan de belangrijkste inzichten om systemisch en contextueel te werken. Je ontdekt hoe je het beste constructief communiceert en hoe je een keuze maakt uit verschillende interventies.

Dit is autisme

In dit boek is helder uitgelegd hoe acht storingen in het brein bij autisme de informatieverwerking kunnen belemmeren. Het geeft naast inzicht in de oorzaak van gedrag ook handvatten voor een praktische aanpak. 

Psycho-educatie dit is autisme

Wil je iemand uitleggen wat autisme is? Met dit boek kun je laten zien wat er gebeurt in het brein en wat daarvan de gevolgen zijn. Hiermee vergroot je het begrip en respect. Het is handig als je eerst het boek 'Dit is autisme' hebt gelezen.

Het mens achter de labels

Hoe voelt een paniekaanval? Is iemand met borderline echt zo snel boos? Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in dit boek. Want wie alleen maar het psychiatrisch handboek de DSM erop naslaat, weet daarna alles van de symptomen maar nog maar weinig van de mensen erachter.

Geef me de 5

Geef me de 5 is een must-have als je een praktisch en laagdrempelig boek over autisme wilt lezen. Het legt de basisprincipes uit om duidelijkheid te scheppen voor mensen met autisme, aan de hand van de Geef me de 5-methodiek. Of je nu ouder bent of professional in het onderwijs of de zorg; dit boek geeft je handvatten HOE je iemand met autisme kunt ondersteunen in de dagelijkse dingen. Met deze tips kun je een enorm groot verschil maken.

Emoties

Hoe maak je beter contact met anderen? Hoe ga je om met frustratie, angst en alledaagse zorgen? Wat kun jij doen om een gelukkiger leven te leiden? Het antwoord op deze vragen ligt verscholen in het doorgronden van je emoties.

Gen Z

Gen Z is een pragmatische gids voor iedereen die Gen Z beter wil leren kennen. En voor iedereen die wil begrijpen hoe je met moreel verantwoord handelen deze generatie kunt inspireren. Op naar een leukere wereld!

De thuiszittersklas

Speciaal voor een aantal thuiszitters begon Martin Schravesande een experiment. Kon er een onderwijsvorm worden gevonden waarbij deze thuiszitters weer in een leerproces zouden terechtkomen?

Ontwikkeling van een schoolorganisatie

In dit boek gaat Hans Passenier in op de ontwikkeling van leiderschap en organisaties in vrijescholen. Hij vindt uitgangspunten die kunnen helpen bij de ontwikkeling van schoolorganisaties en het leiderschap daarvan in de toekomst.

Taal, ja natuurlijk!

Taal, ja natuurlijk! richt zich op iedereen die zich bezighoudt met taalonderwijs in de vrijeschool, en voor iedereen die keuzen maakt voor de invulling van oefenuren in relatie tot het periodeonderwijs en het gebruik van methoden.

Kinderziekten

Wanneer een kind ziek is ben je op zoek naar duidelijke informatie om je te helpen de juiste beslissingen te nemen.  Dit boek vult actuele medische informatie aan met een antroprosofische benadering van kinderziekten waarbij er aandacht is voor zowel het lichamelijk als geestelijk welzijn van het kind.