Leesheld: Daar is reus Rom!

Met kamishibai vertel je een verhaal aan de hand van grote kleurrijke vertelplaten. Je steekt de vertelplaten in het verteltheater en vervolgens kan je starten. De kinderen zitten voor het verteltheater en jij als verteller erachter.

Hakken in het zand

De hele schooldag communiceren docenten en leerlingen met elkaar. Non-verbaal en verbaal, in de klas en buiten de klas. Die communicatie verloopt niet altijd soepel. Docenten […]

Het gepeste brein

In Het gepeste brein laat Jennifer Fraser zien dat pesten zich op allerlei manieren én op alle leeftijden voordoet. De impact is groot en wordt ernstig onderschat. Slachtoffers van pesten lopen het risico op allerlei emotionele en lichamelijke klachten en de gevolgen zijn vaak levenslang.

Universeel onderwijs

Universeel onderwijs is voor iedereen want ieder blijft, als het goed is, zijn hele leven leren, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie of de opvoeding en ontwikkeling tot dusver. Het is onderwijs van en voor de ziel en ieder mens hier is een ziel. Universeel onderwijs is in de ware zin ziele-onderwijs. Het overstijgt schoolsystemen en bestaande onderwijsprogramma’s. Het is een aanvulling daarop en voegt zich daarin, op elk moment, op elke plek. Het is het doen ontwaken tot de innerlijke goddelijkheid en is een toerusting voor de nieuwe tijd. Het is het onderwijs van de toekomst: ziele-onderwijs. Willem Glaudemans geeft wederom een shortcut naar antwoorden op de vragen die er zijn, zie ook zijn eerdere titel Universele spiritualiteit.

Faalangst en ouders

Beschrijving van wat faalangst is en hoe je het als ouders kunt herkennen. Ouders kunnen kinderen ondersteunen door huiswerkbegeleiding, het scheppen van een veilig klimaat, evenwichtige […]