Zindelijk maken is kinderspel

Help je kind eerder zindelijk te worden met deze effectieve én leuke methode Dit boek helpt ouders, verzorgers pedagogische medewerkers om kinderen te begeleiden bij het […]

Thuis in taal

Het boek beschrijft het programma waarmee leerkrachten en pedagogische medewerkers stapsgewijs samenwerkingsrelaties kunnen aangaan met ouders die bijdragen aan een rijkere taalomgeving voor kinderen. De aanpak haakt aan bij de dagelijkse praktijk. H

Didactisch Coachen 1

Didactisch Coachen, de praktische pedagogiek en didactiek van de hoge verwachtingen. Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die leskrijgen van […]

Beelddenkers, als kwartjes vallen…

Het verhaal van het anders denkende brein. Veel leerlingen hebben leerproblemen omdat zij anders leren dan dat de leerkracht les geeft. Het inzicht uit dit boek helpt leerkrachten om hun leerlingen beter te begrijpen. Weet wat je leerling nodig heeft

Mentor van Nu

Mentor van nu bevestigt je in wat je al goed doet en helpt je nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Zo kun je optimaal vorm geven aan een leven lang leren en genieten van het groeiproces van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd.

Spelen werkt

Spelend leren is de leukste en meest krachtige manier van leren. Dit boek laat je zien hoe je game-based learning gemakkelijk kunt toepassen. In een complete training, een opleidingsprogramma of in één enkele werkvorm.

Hooggevoelig op school

Hooggevoelige kinderen hebben het soms lastig op school. Dit boek is bedoeld als handreiking aan ouders en leerkrachten, heel praktisch beschreven en met ervaringsverhalen van ouders.

Teksten Regelingen Leerplicht 2019

Deze uitgave actualiseert de vorige versie van 2018. De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 […]

  • Sdu
  • ISBN: 9789012403566
  • € 58,34

Basisboek Onderwijsrecht. Editie 2020

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is […]

  • Sdu
  • ISBN: 9789012405997
  • € 40.32