Docentplus


Docentplus is de grondlegger van het RTTI & OMZA-systeem, de standaard voor formatieve evaluatie en levert expertise op het meten en verbeteren van leerprocessen in de school. De expertise wordt verspreid in de vorm van (schoolbrede) e-learning, publicaties, adviezen op maat en de masterclasses. Het gebruik van RTTI-online ondersteunt de duurzame professionalisering.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Docentplus
  • Nassaustraat 1
  • 2411 CH Bodegraven

Het aanbod van deze aanbieder

Handboek RTTI met theoretische beschouwing

Dit Handboek RTTI met theoretische beschouwing biedt docenten en schoolleiders instrumenten om vanuit formatieve evaluatie het leerpotentieel van iedere leerling optimaal te benutten. Voor een effectief leerproces is het van belang in één metataal over leren te spreken en de te behalen cognitieve beheersingsniveaus (aan) te kunnen duiden. Met RTTI worden de verschillende cognitieve beheersingsniveaus overzichtelijk ingedeeld. Er wordt beschreven hoe je in de praktijk hiermee aantoon baar ontwikkelingsgericht kunt werken. In het slothoofdstuk is de praktische uitwerking in een theoretische context ingebed.

Slimmer leren met rtti 50 tips voor hoge cijfers

In dit boek zijn allerlei leerstrategieën en tips opgenomen die leerlingen thuis en op school kunnen gebruiken. Aan de orde komt ondermeer: efficiënt huiswerk maken maken van planningen; de hoofdzaak uit een tekst halen; inzicht in de informatieverwerking in het geheugen; en de invloed op de vorming van de hersenen. Daarnaast komt ook het omgaan met faalangst aan de orde.

Managementtraining Kwaliteitszorg in de school

Het doel van deze training is het aansturen en implementeren van planmatig werken aan continue kwaliteitsverbetering, waarbij de leerling en het leerproces in de school centraal staan. Deze training is geschikt voor school- en teamleiders en kwaliteitszorgmedewerkers.

  • € 575