Inspelen op een sterke rekenbasis bij peuters en kleuters

Hoe jij als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht omgaat met dit spel is bepalend voor hoe peuters of kleuters zich ontwikkelen. Interactie tussen kinderen, maar ook interactie tussen jou als professional en het kind speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens deze training leer je hoe je deze rekenontwikkeling op speelse wijze kunt ondersteunen en stimuleren.

Grip op je groep

Met onze begeleiding ‘Grip op je groep’ staat een groepsdynamische coach naast de leerkracht of het team. In gelijkwaardige interactie ontstaat oprecht enthousiasme voor de kansen die je in de klas kunt creëren!

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong (verdieping)

In deze verdiepingstraining krijg je veel kennis en tools in handen om peuters met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om een start te maken komen aan bod en geven je houvast om zowel de kinderen als je collega’s te begeleiden. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Waarderende intervisie

In een praktische training leer je om je intervisie volgens bovenstaande stappen op te bouwen en effectief uit te voeren.

OA²SE: thematisch werken met een doorgaande lijn

Tijdens de inspiratiebijeenkomst vertellen we je meer over het concept en de werkwijze OA²SE. Na een gezamenlijke start gaan we uiteen in twee groepen. In de ene groep komen 'Mooi, weer spelen' en 'Alle hens ontdek' aan bod en de doorgaande lijn in de basisschool. In de andere groep zoomen we in op de specifieke kenmerken van 'Knoeien, stoeien, groeien'.

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Voor meerbegaafde leerlingen liggen op dit gebied mogelijkheden en kansen. In methoden voor Engels wordt (nu nog) weinig gedifferentieerd. Natuurlijk is het leren van een taal een interactief en sociaal proces dat je samen doet, maar daarbij kan er zeker uitbreiding en meer uitdaging gecreëerd worden voor kinderen die dat willen en kunnen.

Eigenaarschap van leren

De training leert je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de uiteindelijk leeropbrengsten zijn duurzamer. De uitwerking van Eigenaarschap van leren wordt gekoppeld aan het IGDI model. Je leert hoe je binnen het IGDI model de zelfsturende rol van de leerling kunt vergroten.

Eenvoudig je lessen verrijken met Bloom

In dit webinar laten we je zien dat je eenvoudig je reguliere lessen een twist kunt geven, zodat je aanbod ontzettend verrijkt. Dat doen we met de inzet van de volledige Taxonomie van Bloom. Je leert verrijking en nog meer variatie in je lessen in te bouwen. Dit sluit goed aan bij bijvoorbeeld thematisch werken of een plusklas, maar kan je ook toepassen bij reguliere reken- en/of taallessen. 

Als een kindgesprek niet vanzelfsprekend is

Alle kinderen zijn goed in iets en vinden sommige zaken nog lastig. Met effectieve vragen en goed luisteren kom je erachter wat een kind nodig heeft en hoe je passende stappen richting ontwikkeling kunt maken. We gaan samen aan de slag vanuit de praktische de vraag: ‘Hoe doe je dat?’ We bespreken de voorbereiding van je gesprekken, de materialen die je kunt gebruiken of welke vragen handig zijn om te stellen.

Betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading

Close Reading vraagt een andere manier van denken en werken van leerkrachten. Want werken met gevarieerde teksten, waar vind je die? En hoe ga je dan in gesprek met leerlingen? En hoe verhoudt dat zich met de huidige methode waarmee je werkt? In dit webinar krijg je handvatten waar je rijke teksten kunt vinden, hoe je inhoudelijke leesdoelen kunt opstellen bij teksten en op welke verschillende niveaus je vragen kan stellen bij teksten.

Dubbel bijzondere leerlingen in je groep

Deze leerlingen met kenmerken van begaafdheid én kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we dubbel bijzonder. Hoe herken je dubbel bijzondere leerlingen? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid in de klas en waar kun je hulp bij inschakelen?  

Moedertalen omarmen in je klas

Taal is onderdeel van cultuur en daarmee onderdeel van je identiteit. Moedertaal is de taal die het dichtste bij het gevoel zit. In de moedertaal huilen, praten, fantaseren en lachen we. Moet je moeilijke dingen doen? Dan denk en praat je het liefste in je moedertaal! Het omarmen van moedertalen in de klas biedt meertalige kinderen daarom ruimte om zich te ontwikkelen. Wat betekent dit voor jouw rol als leerkracht? Marije Hoogland is onderwijsadviseur en taal-leesspecialist en Ferdau Terpstra onderwijsadviseur gespecialiseerd in NT2 en meertalig onderwijs. In hun dagelijks werk zijn ze veel met de rol van de leerkracht en de ontwikkeling van meertalige kinderen bezig. In dit webinar gaan ze het daar over hebben. De Nationale Onderwijsweek Ieder jaar viert de Stichting Nationale Onderwijsweek in de eerste week van oktober de kracht en pracht van het onderwijs. Met de Nationale Onderwijsweek geven zij het onderwijs en al haar professionals een podium om het moois dat er in de sector gebeurt te delen en erover in gesprek te gaan. Cedin is ook trots op alle mooie ontwikkelingen op scholen en daarom zijn wij vriend van de Nationale Onderwijsweek. Met dit webinar dragen we graag bij aan het programma rondom het thema van dit jaar: 'De taal van het hart'.

Signaleren taalontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen

Met dit webinar krijg je meer kennis over de taalontwikkeling van jonge kinderen. Hoe verloopt dit gemiddeld en wanneer trek je aan de bel? We nemen je mee in verschillende voorbeelden waarbij je misschien niet direct zou denken dat de taalontwikkeling van het kind een probleem is. Je leert vervolgens wat TOS is en hoe je TOS kunt herkennen. Wanneer is er meer ondersteuning nodig? En hoe zit dat bij meertalige kinderen?

Spel van kleuters waardevol verrijken

Jonge kinderen leren het beste door te spelen. Daarom is er in de groepen 1 en 2 alle ruimte voor vrij spel. Vrij spelen betekent niet dat leerkrachten hier geen rol in spelen. Sterker nog, de manier hoe jij omgaat met dit spel is bepalend voor wat kleuters ervan leren. In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.