Goed (begrijpend) leesonderwijs – de basis

In het webinar over goed (begrijpend) leesonderwijs lichten we een aantal belangrijke pijlers uit; leesmotivatie, leesstrategieën, rijke teksten, achtergrondkennis en woordenschat.

  • LBRT
  • 19 sep. 2024
  • € 25
  • € 15

Duik in Deep Learning

Wat is Deep Learning, wat kan het betekenen voor je onderwijs en welke rol spelen de zes mondiale competenties (6C’s) daarin? Antwoorden op deze vragen vind je tijdens deze studiedag, waarin je je onderdompelt in het gedachtegoed van Deep Learning.

PISA 2023

Sinds 2002 wordt per drie jaar een onderzoek gedaan naar de output van onderwijs. Een internationaal onderzoek naar de vaardigheden en kennis in wiskunde, lezen en natuurwetenschappen van 15-jarigen. Daarbij ligt de focus niet op wat leerlingen precies leren op school, maar op hoe zij hun kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toepassen. Daarnaast worden ook kenmerken van leerlingen, zoals hun gezinsachtergrond, van scholen en van de context waarin de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen in kaart gebracht.

Gedragsspecialist (PO)

Ben jij leerkracht en wil jij leerlingen met uitdagend gedrag beter leren begrijpen en helpen? In de Post Bachelor Gedragsspecialist (PO) ontdek je hoe je leerlingen kunt begeleiden op een manier die bij hen past.

Passend Onderwijs en Zorgverbreding

Ieder kind is uniek. Vind je het als leraar of leerkracht een uitdaging om ieder kind vanuit zijn of haar unieke situatie toch naar hetzelfde einddoel en -niveau te begeleiden? Dan leer je in dit praktijkgerichte programma hoe je kinderen die extra aandacht nodig hebben succesvol begeleidt in hun ontwikkeling.

Post Bachelor Module Dyscalculie

Klokkijken, weten hoeveel wisselgeld je aan de kassa moet krijgen, je salarisstrook begrijpen. Veel alledaagse activiteiten vragen om het kunnen lezen en rekenen met cijfers. Mensen met dyscalculie hebben hier moeite mee. In de Post Bachelor Module Dyscalculie ontdek je wat de oorzaken en gevolgen van dyscalculie zijn. Je leert dyscalculie herkennen en gaat aan de slag met verschillende methoden om je leerlingen te helpen. Een uitdagende, maar interessante en dankbare taak waarmee je een verschil kunt maken in andermans leven.

Post Bachelor Hoogbegaafdheid in de Klas

Werk je met hoogbegaafde kinderen en wil je hen helpen om zich goed te ontwikkelen? Met deze opleiding krijg je inzicht in verschillende methoden en technieken. Je verdiept je in hoogbegaafdheid, leer- en gedragsproblemen en passende didactiek. Daarnaast ga je aan de slag met vaardigheden om hoogbegaafde kinderen op de beste manier te begeleiden en uitdagingen te bieden. Hierdoor kunnen zij zich op hun niveau ontwikkelen. Precies wat je wilt.

De Geit en zijn vriendjes

De Geit en zijn vriendjes leert mensen zichzelf en de mensen in de omgeving karakteriseren met dierenplaatjes. Met behulp van dieren maken zij hun emoties en de diepere laag daaronder immers beter verstaanbaar. Hierdoor valt de druk van ‘het gesprek’ weg en stellen zij zich eenvoudiger open!

Casuïstiek SI bij kinderen

Aan het einde van de cursus zijn de cursisten meer in staat om hun (reeds bestaande en wederom opgefriste) kennis van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen bij het observeren, analyseren en interpreteren van een kind en dit vervolgens te gebruiken bij het opstellen van een behandelplan en het geven van een behandeling en adviezen naar de omgeving van het kind.

Omgaan met rouw

Jaarlijks verliezen gemiddeld 12.000 jongeren een ouder. Meer dan de helft van die jongeren is tussen de 18 en 25 ...

Proeftuin Animatie – Groningen

Tijdens de Proeftuin Animatie onderzoeken leerkrachten en filmmakers samen hoe animatie een rol kan spelen in de les. Dit is een project van Filmhub Noord. Met de resultaten uit de proeftuinen zet Filmhub Noord stappen om filmeducatie een blijvende plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs.

Werken vanuit het creatieve proces

Een creatief proces draagt bij aan betekenisvol leren bij kinderen. Door het inzetten van de kunstvakken help je kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ook bij andere vakken goed van pas komen. In deze training verkennen we het begrip 'creativiteit' en op welke kwaliteiten en vaardigheden je als leerkracht kunt coachen in het creatieve werkproces.