Excellente leerkracht

Veel scholen voor primair onderwijs werken handelingsgericht. In de praktijk zien we leraren dikwijls worstelen om tegemoet te komen aan de veelheid van ondersteuningsvragen. Met deze training doe je als leraar kennis en vaardigheden op om ondersteuning echt handen en voeten te geven in je klassenpraktijk.

Leren centraal

Leren centraal brengt een onderbouwd verhaal, verrijkt met veel voorbeelden uit de klaspraktijk. Een aantal Vlaamse en Nederlandse schoolvoorbeelden — basis- (primair) en secundair (voortgezet) onderwijs — toont hoe je schoolontwikkeling in de praktijk duurzaam kunt vormgeven.

Inspelen op een sterke rekenbasis bij peuters en kleuters

Hoe jij als pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht omgaat met dit spel is bepalend voor hoe peuters of kleuters zich ontwikkelen. Interactie tussen kinderen, maar ook interactie tussen jou als professional en het kind speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens deze training leer je hoe je deze rekenontwikkeling op speelse wijze kunt ondersteunen en stimuleren.

Grip op je groep

Met onze begeleiding ‘Grip op je groep’ staat een groepsdynamische coach naast de leerkracht of het team. In gelijkwaardige interactie ontstaat oprecht enthousiasme voor de kansen die je in de klas kunt creëren!

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong (verdieping)

In deze verdiepingstraining krijg je veel kennis en tools in handen om peuters met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om een start te maken komen aan bod en geven je houvast om zowel de kinderen als je collega’s te begeleiden. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen

Voor meerbegaafde leerlingen liggen op dit gebied mogelijkheden en kansen. In methoden voor Engels wordt (nu nog) weinig gedifferentieerd. Natuurlijk is het leren van een taal een interactief en sociaal proces dat je samen doet, maar daarbij kan er zeker uitbreiding en meer uitdaging gecreëerd worden voor kinderen die dat willen en kunnen.

Eigenaarschap van leren

De training leert je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor het eigen leren, zodat zij actiever en doelgerichter bezig zijn met het eigen leerproces. De motivatie van de leerlingen zal daardoor groter zijn, en de uiteindelijk leeropbrengsten zijn duurzamer. De uitwerking van Eigenaarschap van leren wordt gekoppeld aan het IGDI model. Je leert hoe je binnen het IGDI model de zelfsturende rol van de leerling kunt vergroten.

Als een kindgesprek niet vanzelfsprekend is

Alle kinderen zijn goed in iets en vinden sommige zaken nog lastig. Met effectieve vragen en goed luisteren kom je erachter wat een kind nodig heeft en hoe je passende stappen richting ontwikkeling kunt maken. We gaan samen aan de slag vanuit de praktische de vraag: ‘Hoe doe je dat?’ We bespreken de voorbereiding van je gesprekken, de materialen die je kunt gebruiken of welke vragen handig zijn om te stellen.

Betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading

Close Reading vraagt een andere manier van denken en werken van leerkrachten. Want werken met gevarieerde teksten, waar vind je die? En hoe ga je dan in gesprek met leerlingen? En hoe verhoudt dat zich met de huidige methode waarmee je werkt? In dit webinar krijg je handvatten waar je rijke teksten kunt vinden, hoe je inhoudelijke leesdoelen kunt opstellen bij teksten en op welke verschillende niveaus je vragen kan stellen bij teksten.

Dubbel bijzondere leerlingen in je groep

Deze leerlingen met kenmerken van begaafdheid én kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we dubbel bijzonder. Hoe herken je dubbel bijzondere leerlingen? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid in de klas en waar kun je hulp bij inschakelen?