Voorwaarden winacties

Deelname actie

Persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen worden gedeeld met de externe partij waarmee de winactie georganiseerd wordt (bijv. de opleider die de te winnen nascholing aanbiedt of de uitgever die het boek beschikbaar stelt). In dit geval wordt alleen het e-mailadres, onderwijstype en functiegroep gedeeld en kunnen deelnemers eenmalig benaderd worden door deze externe partij.
  2. Deelnemers geven met hun deelname toestemming voor inschrijving op de nieuwsbrief van oo.nl. Er wordt geen toestemming verleend voor inschrijving op een nieuwsbrief van een externe partij, tenzij dit expliciet bij de winactie aangegeven wordt.
  3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

  1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
  2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
  3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
  4. oo.nl is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
  5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
  6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met oo.nl per mail aan klantenservice@oo.nl of op onze social media-accounts (Facebook, LinkedIn of Instagram). Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.