Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Tijdens de workshop “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” leer je vanuit de theorie en met behulp van verschillende werkvormen je eigen kernkwaliteiten kennen, en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en de zeer herkenbare allergieën.

Beïnvloeden van gedrag

Tijdens de workshop “Beïnvloeden van gedrag” krijg je inzicht in de effecten van jouw gedrag op anderen en hoe je dit gedrag kunt beïnvloeden.

Talentontwikkeling

In deze dynamische training staat werken aan persoonlijke werkgerelateerde doel(en) centraal. Je exploreert je talenten en drijfveren en leert daarbij prioriteiten stellen, belemmeringen tackelen, omgaan met stress en tegenslag en effectieve en efficiënte communicatie toe te passen om ambities en doelstellingen waar te maken.

Effectief vergaderen

5d biedt scholing aan voor Effectief vergaderen, waarbij er ‘ambachtelijk’ geleerd wordt, met een praktische insteek en een hoog ‘doe’ gehalte. Wat kun jij anders doen? Welke concrete stappen kun je zetten en wat vraagt dat van jou?

Persoonlijk leiderschap

In deze training ga je aan de slag met jezelf als instrument: je versterkt je persoonlijk leiderschap, door middel van zelfonderzoek. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om bewustwording en handelen vanuit autonomie en keuze. Centraal staat het leren kennen van je onbewuste basispatronen en beperkende besluiten, waardoor je nieuwe proactieve keuzen kunt maken.

Van werkdruk naar werkplezier

Een baan in het onderwijs is mooi, maar veeleisend. Te veel taken, te weinig tijd, loyaliteit naar leerlingen en studenten. En kom je wel voldoende toe aan de werkzaamheden die echt belangrijk zijn? Dat alles veroorzaakt soms gevoelens van werkdruk of stress. In deze training leer je zowel om te gaan met werkdruk, alsook duidelijk te krijgen waar je juist energie van krijgt.