Uitleg en opdrachten controleren

In het kader van een leven lang leren proberen we de verantwoordelijkheid voor het leren geleidelijk aan steeds meer bij de leerling zelf te leggen. Toch zal een les nog steeds mislukken wanneer je niet voor voldoende uitleg hebt gezorgd.

Interim en verander management

De Roo heeft in de loop der jaren het profiel opgebouwd van een interim management bureau van hoge kwaliteit. De interim managers die via De Roo […]

Positieve Psychologie in het onderwijs

In de cursus positieve psychologie in het onderwijs wisselen we theoretische achtergronden van de positieve psychologie af met praktische toepassingen. We behandelen thema’s zoals positieve emoties, betrokkenheid, relaties en dit alles in relatie tot prestaties en gezondheid. Je onderzoekt je eigen