Decanaat en loopbaanbegeleiding

Jij als decaan bent de regisseur in het loopbaan- en oriëntatietraject dat leerlingen doorlopen. De decaan reikt ze de instrumenten aan om hun talenten, mogelijkheden en wensen voor de toekomst te ontdekken. Centraal in deze training staat zowel de beginnende als de ervaren decaan die beiden binnen de schoolorganisatie hun weg aan het verkennen zijn of hun positie opnieuw willen belichten of aanscherpen.

Inspirerend lesgeven

Docenten met jarenlange ervaring zijn het wel eens zat. Ze hebben vaak meerdere veranderingen meegemaakt. Hun capaciteiten zijn op allerlei terreinen ingezet. Niet iedere docent vindt meer de inspiratie die hij nodig heeft om vol energie in de klas te functioneren. We hebben een uitdagende training ontwikkeld die weer nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt om met een andere grondhouding les te geven.

Mentor training

Deze training wordt op maat gemaakt, gericht op de vragen die in de school en binnen het mentoren team leven. In de training wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van communicatie vaardigheden met leerlingen, ouders en collega’s.

Oudergesprekken

In de training oudergesprekken leer je hoe deze belangrijke gesprekken zowel respectvol als effectief kunnen zijn, juist ook wanneer de emoties oplopen en er verschillende standpunten spelen. Naast het aangaan van een open dialoog, leer je deze in goede banen te leiden waardoor er afstemming en overeenstemming wordt bereikt.

Orde houden

In deze training gaan we in een groep van maximaal 8 docenten de uitdaging aan om je ordeproblemen aan te pakken. We starten met een grondige analyse van je orde-thema. Gedoe op dit gebied gaat altijd over docentgedrag dus is inzicht in het gedrag dat dit patroon in stand houdt essentieel. Een goede discussie over wat orde houden eigenlijk inhoudt (en wat niet…) gaan we ook niet uit de weg.

Kweekvijver middenmanagement

Elke school heeft medewerkers die medeverantwoordelijkheid willen dragen voor en invloed willen uitoefenen op de organisatie als geheel, ook buiten de eigen klas. Het bekleden van een managementpositie binnen de school is dan een optie. Voor hen is deze kweekvijver ontwikkeld.

Basistraining Powershell Microsoft 365

Het doel van deze training is om je kennis te laten maken met Powershell zodat je weet hoe je het kunt laten samenwerken met Microsoft 365. Je leert de basale mogelijkheden voor beheer en rapportages kennen om zo vervolgens tijd te besparen in je werkzaamheden.

Endpoint Manager (voorheen Intune)

Het doel van deze training om is erachter te komen wat Endpoint Manager (voorheen Intune) te bieden heeft voor je onderwijsorganisatie en hoe je het als je beheerder inzet. Welke keuzes maak je hierin en wat mogen gebruikers bijvoorbeeld wel en niet op hun apparaat.

Microsoft Teams voor beheerders

Het doel van deze training is om ervaring op te doen met de beheersaspecten van Microsoft Teams. Hierdoor kun je vervolgens grootschalig gebruik van Teams ondersteunen, onderhouden en beheren.

Microsoft 365 beveiligen

Het doel van de training is dat je leert hoe je je Microsoft 365 omgeving zo veilig mogelijk inricht. Zo zorg je ervoor dat je interne data (bijvoorbeeld opgeslagen in SharePoint, Teams, Exchange en OneDrive) goed beveiligd is tegen ongewenste toegang of een datalek.

Montessoristudie Jonge kind & BSO

Ben je een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar èn wil je kennis maken met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori? Kom dan naar onze Jonge kind & BSO studie. Je krijgt breed zicht op de ontwikkeling van kinderen, je gaat echt anders kijken naar kinderen

Schoolplan op één poster

De Leergang schoolplan op 1 pos­ter, van strategie naar praktijk is voor leidinggevenden die graag korte en concrete plannen willen opstellen. Die willen leren om plannen te ontwikkelen waarvoor draagvlak is in het team. Die focus willen aanbrengen in de veelheid aan doelen en gegevens, gegeven de waan van de dag. Leidinggevenden die geen plannen willen maken omdat het moet, maar plannen om echt uit te voeren.

Professionalisering voor ib’ers

Intern begeleiders hebben een belangrijke rol in het vormgeven van goed onderwijs op hun school. Deze vreemde tijd vraagt om nieuwe ideeën en oplossingen, maar biedt ook ruimte en behoefte om stil te staan bij de huidige praktijk.