Progressiegericht Leidinggeven

In de opleiding leert u om het onderscheid tussen sturen en helpen te herkennen en benutten, medewerkers en collega’s constructief te bejegenen, ook in lastige gesprekssituaties, effectief om te gaan met tegenwerpingen en steeds gericht te blijven op het realiseren van de gewenste progressie. Als deelnemer krijgt u veel gelegenheid om te oefenen. Er wordt tevens veel gelegenheid geboden om te reflecteren en er wordt steeds concrete uitleg gegeven, hulp geboden en feedback gegeven.

Progressiegerichte Gespreksvoering

Gedurende zes sessies ga je aan de slag met de progressiegerichte technieken. Je krijgt veel gelegenheid om te oefenen met je eigen cases en op de trainers. Tijdens de intensieve sessies wordt je progressiegerichte repertoire steeds uitgebreider en gaan je interventies steeds scherper en vloeiender worden. Deelnemers leren hoe ze de progressiegerichte interventies bij diverse interacties en in diverse contexten (één op één context, groepen, teams) soepel toe te passen. De opleiding is bedoeld voor professionals die progressiegericht werken interessant vinden en er steeds beter in willen worden.

NT2-kinderen begeleiden in de peutergroep

In deze e-learning leer je wat meertaligheid is, hoe de ontwikkeling van een meertalig kind verloopt en wat jij als pedagogisch medewerker kan doen om deze ontwikkeling te begeleiden. We wisselen theorie met voorbeelden af en je gaat zelf aan de slag met casussen. Na deze e-learning ben je in staat om de meertalige taalontwikkeling van een kind in beeld te brengen en te bepalen wat jij kan doen om de ontwikkeling van het Nederlands verder te stimuleren. 

Hoe begeleid je anders organiseren: jouw rol als directeur

Een reden voor scholen om af te stappen van het traditionele onderwijs is het lerarentekort. Door je onderwijs anders te organiseren maak je van deze lastige uitdaging een mooie kans door leerkrachten effectiever in te zetten. Vaak ziet een schoolleiding of bestuur deze noodzaak wel. Maar hoe begeleid je als directeur zo’n veranderproces richting anders organiseren? In je team zitten leerkrachten die enthousiast zijn over verandering, maar er zijn er ook die weerstand bieden. Wat wordt jouw rol als directeur in dit dynamische geheel?

Effectief omgaan met ernstige rekenproblemen

In elke groep zitten leerlingen die moeite hebben met rekenen. Het is voor leerkrachten vaak eenvoudig te signaleren dat er een rekenprobleem is. Maar er is behoefte aan meer vakspecifieke kennis voor het omgaan met leerlingen die kampen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. De huidige protocollen werken niet goed en het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk blijkt lastig. Hoe sluit je aan bij die leerling? Hoe ga je in de klas en daarbuiten zorgen dat deze leerling de juiste begeleiding krijgt? Wat moet je stimuleren, waar besteed je extra aandacht aan en met wie doe je dat dan?

AI Specialist Onderwijs en Jeugdeducatie

Neem deel aan onze unieke opleiding AI Specialist Onderwijs en Jeugdeducatie. Ontworpen voor zowel de ervaren MediaCoach als nieuwkomers in het veld, biedt deze opleiding noodzakelijke kennis en praktische vaardigheden om AI succesvol te integreren in het onderwijslandschap. In de hedendaagse digitale wereld, waarin kunstmatige intelligentie (AI) een steeds prominentere rol speelt, is het essentieel dat professionals in het onderwijsveld hun kennis en vaardigheden uitbreiden op het gebied van AI. Deze opleiding is speciaal ontworpen om u te voorzien van de theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om AI effectief te integreren en te gebruiken binnen het vakgebied onderwijs.

Modeldidactiek natuurkunde

In deze derde PLG bijeenkomst van het project Modeldidactiek neemt docent Cathy Baars ons mee in lessen waarin gebruikgemaakt wordt van simulaties. Je kunt voorafgaand aan de bijeenkomst ook een les volgens de Modeldidactiek aanpak bijwonen. Voor informatie over de didactiek zie de informatie over het project Modeldidactiek, en op Wikiwijs staat al materiaal op deze pagina. Deze bijeenkomsten staan ook open voor docenten die niet eerder aan een bijeenkomst over Modeldidactiek hebben deelgenomen.

De rol van veen in klimaatverandering

In samenwerking met onderzoekers van Deltares, UU, VU en WUR organiseren we een lezing en een excursie in het Ilperveld. Tijdens deze dag hoor je meer over de rol van veen in ons landschap vroeger en nu. Verder krijg je uitleg over de hernieuwde interesse in veengebieden. Ook leuk voor je collega biologie en nlt!

AI in het onderwijs

Bètaparters en AlfaGammapartners organiseren wederom een conferentie over AI in het onderwijs en ChatGPT in het bijzonder. Dit keer op het Regius College in Schagen. Het doel is te leren hoe AI werkt en gebruikt kan worden in de les, waarbij er veel ruimte is voor onderlinge uitwisseling van best practices. Wil je geïnspireerd raken door deze technieken of juist praktische kennis opdoen over hoe je AI kunt integreren in jouw lessen? Meld je dan alvast aan voor deze conferentie!

Rondetafelgesprek informatica

Als informatica docent werk je (vaak) alleen op een school. Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de  mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn. Er is bewust geen formele agenda. Het is kleinschalig en open opgezet. Er zijn maximaal 5 docenten aanwezig per online sessie.

Oud-Nederlandse wiskunde

Deze vakbijeenkomst gaat over een stuk geschiedenis van de wiskunde en hoe dat te gebruiken is in het onderwijs. Na een tweetal lezingen ga je zelf in een workshop de vertaalslag proberen te maken van 16e– en 17e-eeuwse oud-Nederlandse teksten over meetkunde en algebra naar je eigen wiskundelessen. De doelgroep van deze bijeenkomst is wiskundedocenten. In deze bijeenkomst staat de auteur van de eerste gedrukte Nederlandstalige algebra- en meetkundeboeken centraal: Claes Pietersz van Deventer.

De zin en onzin van vaccineren

Na deze bijeenkomst heb je alle kennis in huis om bij leerlingen de angst en magie rondom vaccinaties weg te nemen. Je bent ook meteen in het bezit van een werkvorm waarbij leerlingen kritisch durven te denken en op basis van feiten hun eigen mening kunnen vormen. Deze bijeenkomst is geschikt voor zowel onderbouw- als bovenbouwdocenten en sluit ook goed aan bij burgerschap.

Circulaire chemie

Chris Slootweg, onderzoeker aan de UvA, zal in een lezing dieper ingaan op het belang van het gebruik van afval als grondstof en de noodzaak benadrukken om circulaire technologieën te ontwikkelen.

TOA’s voor TOA’s

De laatste toa’s voor toa’s bijeenkomst van dit schooljaar! Tijdens een toa-middag gaan we praktisch aan de slag met onder werpen uit de biologie, scheikunde en natuurkunde.

Bètatour Texel

We sluiten op 11 juli het schooljaar af met een bètatour op Texel. Tijdens deze tour ga je ontdekken dat dit mooie Waddeneiland veel interessante dingen voor bèta’s te bieden heeft. Een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen voor het nieuwe schooljaar en alvast in de stemming te komen voor de vakantie.

NRG/kernreactor

Wegens succes herhaald! Leren over de laatste inzichten in nucleair onderzoek op een wel heel bijzondere locatie! I