Ondersteuning in het Onderwijs Magazine

PO Magazine bestaat sinds 2013 en is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het tijdschrift had bij aanvang een sterke focus op de invoering van Passend Onderwijs. Nu, 10 jaar later, is de focus verschoven naar de bredere Ondersteuning in Onderwijs en daar hoort ook een passende naam bij. Vanaf 2023 gaat PO Magazine verder onder de naam OO Magazine.

Ondersteuning in het Onderwijs Magazine is een onmisbaar vakblad voor de onderwijsprofessional.

abonneren
Onderwijstypes