TEO

Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) is het huisorgaan van de VECON.

Het verschijnt tweemaandelijks.
In het tijdschrift vind je o.a.:

  • informatie over actuele ontwikkelingen in de economievakken in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, informatie over algemene economie, bedrijfseconomie, ondernemerschap, financiële educatie en beroepsgerichte vakken;
  • interviews, achtergrondverhalen en artikelen over vakdidactiek;
  • columns, verenigingsnieuws, boekenrubriek ‘Voor je gelezen’;
  • nieuws over na- en bijscholing en studiedagen.

Het tijdschrift is gratis voor leden.
Het is voor organisaties mogelijk een abonnement te nemen.

abonneren
Onderwijstypes