SLO


Alles over curriculumontwikkeling

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Onze werkwijze

Bij curriculumontwikkeling zijn samenwerking en samenhang sleutelwoorden. Samenwerking, omdat veel partijen betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. We werken samen met leraren en scholen en allerlei landelijke partners. Zo nemen we de ervaringen uit de schoolpraktijk mee in onze aanbevelingen voor landelijk onderwijsbeleid, om te kunnen komen tot kerndoelen en eindtermen die uitvoerbaar zijn in de klas en school. Samenhang, omdat leerplannen vragen om een overdacht verband zowel in de lengte (het ene onderwerp bouwt voort op het ander) als in de breedte (vakken, leergebieden en vakoverstijgende thema’s raken elkaar).

Stel deze aanbieder een vraag

  • SLO
  • Piet Heinstraat 12
  • 7511 JE Enschede

Het aanbod van deze aanbieder

LNT | Het taalonderwijs onderzocht

Het Landelijk Netwerk Taal wil graag aandacht geven actuele ontwikkelingen die relevant zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalonderwijs en -beleid op school. Daarom vragen […]