Velon


Missie

Lerarenopleider is een beroep om trots op te zijn. Jij en je collega’s staan immers aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Want goede lerarenopleiders leiden goede leraren op. En goede leraren geven goed onderwijs. Hoewel dat eenvoudig klinkt, is het dat in de praktijk natuurlijk niet. Daarom is er Velon: de vereniging van, voor en door lerarenopleiders die jou en je collega’s ondersteunt. Wij maken ons als vereniging sterk voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en voor de eigen rol die lerarenopleiders hierin vervullen. Dit maken we waar doordat we staan voor de kwaliteit van de professie en daar als beroepsvereniging zelf verantwoordelijkheid voor nemen.

“Velon is een vereniging
van, voor en door lerarenopleiders.”

Visie

Velon wil zich sterk manifesteren als bindende factor voor alle lerarenopleiders in Nederland. Dit doen we door:

  • een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders te bieden;
  • de professionalisering van individuele professionals en de beroepsgroep als geheel te stimuleren;
  • de belangen van lerarenopleiders als te groep behartigen, waarbij de kwaliteit van de professie steeds vooropstaat.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Velon
  • Hogeschoollaan 1
  • 4818 CR Breda

Het aanbod van deze aanbieder

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het Tijdschrift wordt digitaal uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde […]

Vijftig jaar leraren opleiden

In Vijftig jaar leraren opleiden komen zowel de geschiedenis van de verschillende lerarenopleidingen aan bod als thema’s die overstijgend zijn. Sommige van de geschetste ontwikkelingen bestaan al zolang er lerarenopleidingen bestaan, zoals de kloof tussen theorie en praktijk en samenwerking met scholen.

De kracht van diversiteit in onderwijsteams

Dit boek is een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven.