Leidend NL

Leidend NL is een vakblad voor schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Het is het officiële magazine van CNV Schoolleiders en verschijnt zes keer per jaar.

CNV Schoolleiders is de vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van leidinggevenden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. CNV Schoolleiders ondersteunt met relevante informatie voor de beroepspraktijk, individuele rechtsbijstand en belangenbehartiging.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen