VBS


VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Rond de honderdzeventig schoolbesturen met meer dan driehonderddertig scholen – en ongeveer negentigduizend leerlingen – zijn lid van VBS. Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en leerlingen staan.

Eigenzinnige scholen, eigentijds onderwijs

Kijkend naar algemeen bijzondere scholen en leden van VBS, zie je een divers palet. Er bestaat een grote verscheidenheid aan scholen en pedagogische richtingen. Al bijna 100 jaar succesvol ‘eigenzinnig en eigentijds’ is een belangrijk overkoepelend kenmerk van algemeen bijzondere scholen en leden van VBS. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap zit in hun DNA. Wat kenmerkt onze leden nog meer? Wat maakt ze eigenzinnig en eigentijds en wat is de meerwaarde daarvan? In onze folder ‘Eigenzinnige scholen, eigentijds onderwijs’ lees je de kenmerkende aspecten van de organisatie en het onderwijs van VBS-leden.

Vrijheid van onderwijs

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder onderwijs mogelijk maakt.

Stel deze aanbieder een vraag

  • VBS
  • Binckhorstlaan 36, M119
  • 2516 BE Den Haag

Het aanbod van deze aanbieder

Directienetwerk

De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.

  • 23 mei. 2023

Kennissessie – voorbereiden op inspectiebezoek

Tijdens het inspectiebezoek wordt het bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit aangesproken. Hoe bereid je je hier als al dan niet startende directeur(-bestuurder) in het po/so goed op voor? En als een school een ouderbestuur heeft, hoe pakken zij het aan?

Netwerk P&O voortgezet onderwijs

De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.

  • 30 mei. 2023