Uitgeverij SWP


Uitgeverij SWP is een professionele, marktgedreven uitgeverij, die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De visie van SWP is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Marktgedrevenheid: de organisatie heeft inhoudelijke kennis van haar markt, om vanuit deze kennis een leidende rol te spelen in de informatievoorziening richting haar doelgroepen.
  • Klantgerichtheid: de organisatie opereert klantgericht, dat wil zeggen vanuit de behoefte van de klant.
  • Domeinen: de organisatie heeft inhoudelijke kennis van de maatschappij en samenleving opgedeeld in domeinen, om vanuit deze domeinen informatieproducten te ontwikkelen.
  • Kwaliteit: de organisatie beoogt kwalitatief hoogwaardige informatieproducten op de markt brengen.
  • Synergie: de organisatie streeft ernaar de informatie vanuit haar domeinen met behulp van verschillende media, die elkaar versterken, op de markt te brengen.
  • Innovatie: de organisatie wil structureel innoveren met betrekking tot elk aspect van de organisatie.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Uitgeverij SWP
  • Spaklerweg 79
  • 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Het aanbod van deze aanbieder

Kiddo

Pedagogisch vakblad voor de kinderopvang

PIP* pedagogiek in praktijk

PIP * pedagogiek in praktijk biedt (handelingsgerichte) informatie op alle terrein van de hedendaagse pedagogiek. Het wordt uitgegeven door SWP.

Kinderen en gedragsproblemen

Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? Dit derde deel van de quadrilogie over ontwikkelingspsychologie is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, […]