Narthex

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing.

Ook als u meer algemeen in levensbeschouwelijk onderwijs geïnteresseerd bent, heeft Narthex u heel wat te bieden.

Narthex wordt gedragen door Verus en VDLG (Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst). VDLG-leden ontvangen Narthex automatisch.

Narthex verschijnt vier maal per jaar.

abonneren
Onderwijstypes