Vakblad beter begeleiden

Beter Begeleiden is het vakblad voor begeleiders in het onderwijs. Met het magazine blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in jouw vak en het onderwijs. Beter Begeleiden informeert je over resultaten uit (onderwijs)onderzoek, beschrijft good practices en bevat interviews, tools en recensies.

Beter Begeleiden is bedoeld voor intern begeleiders, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, jonge-kindspecialisten, beeldbegeleiders en specialisten begaafdheid die werken in het basis- en voortgezet onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het magazine verschijnt vijf keer per jaar. Alle leden van de LBBO krijgen het toegestuurd.

abonneren
Onderwijstypes