Sozio

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociaal domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

Sozio produceert gedrukte vakbladen voor sociaal professionals, gericht op een thematische aanpak. Sozio heeft ook een digitale variant Sociaaldigitaal, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.​

Als abonnee krijg je 

  • Vier keer per jaar een dik bewaarnummer van Sozio (100 pagina’s) met inhoudelijke artikelen over visies en inzichten voor sociaal professionals in het sociaal domein.
  • Maandelijkse nieuwsbrief met artikelen
  • Korting op geselecteerde congressen van Logacom

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.

abonneren
Onderwijstypes