OnderWijsTijd

OnderWijsTijd – Samen werken aan goed onderwijs voor iedereen

OnderWijsTijd is een veelzijdig vaktijdschrift gericht op innovatie en verbetering van de lespraktijk, de integrale leerlingenzorg en leerbegeleiding in Nederland en Vlaanderen. Het slaat een brug tussen onderzoek en praktijk en biedt bruikbare en toegankelijk geschreven artikelen voor het onderwijs en het netwerk van zorg daaromheen.

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met onderwijs, met welzijn of met eender welk zorgverbredingproject.

abonneren
Onderwijstypes