OOP – Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk

Het tijdschrift OOP fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. De redactie streeft ernaar artikelen te plaatsen over theorievorming, empirisch onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van theoretisch en empirisch onderzoek, beschrijvingen en evaluaties van werkmethoden en over historische aspecten van de orthopedagogische theorie en praktijk. Het tijdschrift biedt echter niet alleen ruimte aan artikelen, ook neemt de redactie graag commentaar van lezers, rapportages en boekbesprekingen op.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: maart, juni, september en december. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende jaargang (m.i.v. de reeds verschenen nummers van die jaargang). Daarna wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen