De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het heeft als doel de wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de psychologie onder de aandacht te brengen. De Psycholoog is het oudste Nederlandstalige tijdschrift over psychologie en telt inmiddels 54 jaargangen.

De doelstellingen van De Psycholoog zijn de volgende:

  • De Psycholoog is het vaktijdschrift voor de universitair en HBO opgeleide psycholoog
  • De Psycholoog fungeert als opinievormer en als platform, als intermediair bij de éducation permanente en tevens als initiator en stimulator van vakinhoudelijke en wetenschappelijke discussies binnen de psychologie.
  • De Psycholoog informeert de leden van het NIP en abonnees over ontwikkelingen in de psychologische wetenschap en praktijk, en probeert als zodanig een brug te vormen tussen wetenschap en praktijk.
  • Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen op het gebied van de psychologie, verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek, als ook overzichten van de stand van zaken en relevante ontwikkelingen in deelgebieden van de psychologie en aanverwante grensgebieden zoals psychiatrie, (neuro)biologie, cognitieve neurowetenschap en gedragseconomie, als ook forumdiscussies over actuele zaken in wetenschap en praktijk. Wetenschappelijke artikelen kunnen Engelstalig zijn.
  • Het tijdschrift bevat onafhankelijke besprekingen van recente boekpublicaties, vak relevante bijeenkomsten, tentoonstellingen, films en andere media. Daarnaast bericht het tijdschrift in de vorm van artikelen, interviews en korte nieuwsbijdragen over ontwikkelingen in de psychologische praktijk en beroepsuitoefening in de meest brede zin van het woord.
abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen