Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord. De proliferatie van kennis strekt zich uit tot alle onderdelen van het autismespectrum.

Hiertoe worden in het WTA artikelen gepubliceerd met een wetenschappelijk (gefundeerd) karakter, doet het WTA verslag van onderzoek gericht op autisme, worden in het WTA nieuwe ontwikkelingen ter zake beschreven – ook op het gebied van behandeling en begeleiding, wordt verslag gedaan van wetenschappelijke congressen, vindt bespreking plaats van literatuur en referaten en worden geselecteerde ingezonden reacties in de daarvoor bestemde rubrieken opgenomen. Artikelen uit een ander taalgebied kunnen vertaald worden opgenomen.

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en praktijk is een uitgave van BV Uitgeverij SWP onder auspiciën van de Stichting WTA, en komt 4 keer per jaar uit. Het blad verschijnt onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. Daarnaast onderhoudt WTA de digitale varian Autismekennisbank, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.

Als abonnee krijg je:

  • vier keer per jaar een dik themanummer van WTA;
  • toegang tot de Autisme Kennisbank;
  • maandelijkse nieuwsbrief met artikelen;
  • korting op geselecteerde congressen van Logacom.

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.

*Heeft u een kortingscode voor korting op het eerste jaar? Dan geldt daarna weer het reguliere tarief.

abonneren
Onderwijstypes