Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders.

Kinderopvang totaal

Krijg nu toegang tot de volledige website en het magazine van Kinderopvangtotaal.nl. Zowel voor pedagogisch medewerkers als voor managers binnen de kinderopvang is een abonnement onmisbaar.

Orthopedagogiek

Het tijdschrift biedt verdiepende inhoud met artikelen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk.

BBMP

Hét tijdschrift voor bestuurders, beleidsmakers, managers en pedagogen in de kinderopvang. BBMP richt zich op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, de eerste jaren van de basisschool en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen.

IPON Magazine

Bent u werkzaam binnen het onderwijs? Neem dan een abonnement op IPON Magazine (het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT) en ontvang 5 nummers per jaar.

Kind en adolescent praktijk

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers […]

Balans Magazine

Balans Magazine is het tijdschrift voor leden van Landelijke Oudervereniging Balans. Balans Magazine verschaft op toegankelijke wijze actuele informatie over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Het […]

Kinderopvang en Onderwijs

Vakblad Kinderopvang en Onderwijs is hét magazine met vakinhoudelijke informatie voor alle professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Vier keer per jaar verschijnt het vakblad […]

Lezen

Lezen, tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie, wordt uitgegeven door Stichting Lezen. Lezen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 10.000. Lezen richt zich op […]

Zone

Zone is vernieuwd met ingang van 2016. De inhoud van Zone zal voortaan geheel in het teken staan van spelend en onderzoekend leren. Uiteraard blijven in […]