Beter Begeleiden

Beter Begeleiden is een tweemaandelijkse uitgave van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). De LBBO richt zich op intern begeleiders, jonge-kindspecialisten, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en specialisten begaafdheid. Het blad bevat nieuwsberichten van de vereniging en achtergrondverhalen over het vakgebied.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen