Nederlandse Montessori Vereniging


De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs naar de maatstaven van de 21ste eeuw.

De NMV is er vooral voor de leden. Via de website, publicaties en het verenigingsblad Montessori Magazine worden zij geïnformeerd over montessoriopvoeding & onderwijs. Maar ook is de NMV de vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over montessori. Ook over de grenzen zijn we beschikbaar. We zijn actief in Duitsland, België, Luxemburg, Oost Europa en Azië. De NMV is lid van Montessori europe.

De vereniging behartigt de belangen van montessori opvoeding & onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het overleg met de Onderwijsinspectie.

Door netwerken van ervaringsdeskundigen zorgt de NMV voor de kwaliteitsbewaking van montessoriopvoeding -onderwijs. Enerzijds gebeurt dit door regelmatige audits en visitaties. Anderzijds zorgt de NMV er voor dat de medewerkers van opvoeding en onderwijs inhoudelijk deskundig zijn; hiertoe zijn bindende afspraken met de opleidingsinstituten gemaakt.

​Voor de netwerken (0 – 12, 12 – 18 en opleiders en ontwikkelaars) worden gemeenschappelijke studiedagen georganiseerd. Individuele montessori-instellingen kunnen bij de NMV terecht met specifieke vragen.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Nederlandse Montessori Vereniging
  • Bezuidenhoutseweg 251-253
  • 2594 AM Den Haag

Het aanbod van deze aanbieder

Montessori Magazine

Montessori Magazine is een uitgave van de Nederlandse Montessori Vereniging en verschijnt vier maal per jaar. De redactieformule is dat het blad zich voornamelijk richt op […]