Montessori Magazine

Montessori Magazine is een uitgave van de Nederlandse Montessori Vereniging en verschijnt vier maal per jaar.

De redactieformule is dat het blad zich voornamelijk richt op onderwijsgevenden in montessori basis- en voortgezet onderwijs, montessoripeuterspeelzalen en montessori kinderopvang en studenten aan (montessori) pabo’s, maar het bevat ook artikelen bedoeld voor ouders en andere belangstellenden.

abonneren
Onderwijstypes
Functiegroepen