Zone

Zone is vernieuwd met ingang van 2016. De inhoud van Zone zal voortaan geheel in het teken staan van spelend en onderzoekend leren. Uiteraard blijven in Zone theoretische achtergronden, de meest recente onderzoeken en ervaringen in de praktijk opgenomen. Ook worden in de vernieuwde Zone nog steeds publicaties uitgebreid besproken. Daarnaast besteedt Zone ruim aandacht aan activiteiten die er op gericht zijn om de ontwikkelingsgerichte ideeën en praktijken verder te verbeteren en uit te breiden.

abonneren
Onderwijstypes