Lezen

Lezen, tijdschrift over leesbevordering en literatuureducatie, wordt uitgegeven door Stichting Lezen. Lezen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 10.000. Lezen richt zich op professionals die werken met kinderen en jongeren van 0-18 jaar, die het leesbevorderingswerk dagelijks in de praktijk vormgeven, in de kinderopvang, op school, in de boekhandel en bibliotheek.Lezen bevat informatie over specifieke doelgroepen van baby’s tot adolescenten, maar ook algemene informatie. Professionals blijven zo niet alleen op de hoogte van zaken die hen direct raken maar houden ook zicht op wat anderen doen. Lezen bericht elke drie maanden over leesbevorderingsprojecten, manifestaties, tentoonstellingen, films en voorstellingen die met lezen verband houden. Lezen schenkt aandacht aan boeken, schrijvers en illustratoren die interesse en enthousiasme verdienen van eenieder die bij leesbevordering en literatuureducatie is betrokken.

abonneren