Hoewel er een belangrijke rol ligt voor de schoolleiding, kun je als onderwijsprofessional ook zelf het voortouw nemen als het gaat om het scheppen van een lerende omgeving, waar jij en je team van elkaar leren. De collegiale samenwerking, een goede teamdynamiek, teambuilding en het samenwerken zijn erg belangrijk voor een succesvol team. Hier zijn soms beoordelingsgesprekken voor nodig, of (interne) coaching en begeleiding. Leiderschap is meer dan alleen beslissen wat er gaat gebeuren, het is ook zorg dragen voor een goed en gezond team. 

 Meer weten? Bekijk dan eens ons aanbod of de specifieke onderwerppagina’s over leiderschap.

Je hebt ervaring als examencommissielid, maar denkt dat je nog beter kunt functioneren. Je weet bijvoorbeeld niet hoe je met bepaalde dilemma’s omgaat. Denk aan fraude, vrijstellingen of het vaststelproces van examens. Of hoe je goed communiceert met het onderwijsteam. Volg deze training en je bent een gecertificeerd professioneel examencommissielid!

Een goede start

Deze training is bedoeld voor jou, als een startende leraar in het onderwijs. Jij bent…